Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž NEW! NEW! Lukáš Novák v Dox by Qubus

1. 6.-1. 9. / DOX / Sklo

Do 1.9.2017 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, v designshopu Dox by Qubus přístupná zajímavá výstava Lukáše Nováka:  NEW! NEW!

Lukáš Novák pochází ze severočeského Nového Boru – mezinárodně uznávané mekky českého uměleckého skla. Pochází z jedné z tamních sklářských rodin. Po absolvování sklářské školy, kde se naučil řemeslo, pokračoval na pražskou UMPRUM. Tam pod vedením Ronyho Plesla loni absolvoval.

Ve své tvorbě se zaměřuje na hledání nových cest a skrytého potenciálu v tradičních sklářských technikách. V novoborských sklářských hutích vytváří skleněné objekty, v ateliéru v pražských Nuslích pracuje na nástěnných zrcadlových objektech.

Lukáš se v DOXu představí právě sérií nástěnných zrcadlových objektů, které jsou silně ovlivněny sportovní estetikou i současnou popkulturou vtisknutou do tradičního materiálu – skla. Ve vnímání uměleckých i jiných artefaktů se autor snaží nedělat rozdíly mezi vysokými a nízkými pudy, staví je na roveň a sport vnímá jako přirozenou synergii nejen fyzické a duševní stránky člověka.

Kromě zrcadel se Lukáš představí i dalšími objekty, jako jsou hutně tvarované vázy z křišťálového skla , které jsou vycizelované novou technologií. Autor si k obrazu svému přetvořil tradiční sklářské nářadí do podoby razítek a rádel. Tyto nástroje, jimiž narušuje poddajnou homogenní hmotu skla a pomocí své osobité dynamiky do ní reflektuje svá silná gesta a hesla, jsou autorské novum, díky němuž lze inovativními metodami oživovat například starodávné textuální i výrazové formy inspirované egyptskými hieroglyfy a jinými prastarými artefakty. Právě v těchto objektech rezonuje autorova snaha o posunutí tradičních technik tvarování hutního skla, které dříve měly často jen utilitární roli. Zcela novými nástroji sklářský designér do žhavé skloviny vtiskuje nový výraz, nový vzkaz, novou vizualitu.

Název výstavy – expresivní NEW! NEW! – reflektuje hned několik aspektů autorova života a tvorby. Nové jsou jak předměty vystavené v prostorách Doxu, tak Lukášova pozice na české umělecké scéně. Úsilí přijít s něčím novým, jiným, odlišným se stalo esencí a zároveň meritem tvorby většiny mladých designérů a výtvarníků. Neustálý tlak na nové podněty je výzvou i zátěží.

Lukáš se ve své tvorbě soustředí na tvorbu unikátních objektů, které mohou vznikat v malých sériích, stejně jako na projekty, které je možné vytvořit v tisícovkách kusů.

lukasnovak.orgFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž NEW! NEW! Lukáš Novák v Dox by Qubus