Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Naostro – studenti školy Michael

5. 6.-30. 6. / Galerie 1 / Fotografie

Do 30.6.2018 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, zdarma přístupná výstava Naostro – studenti školy Michael.

Studenti Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael se aktuálně představují široké veřejnosti v Galerii 1.

Přehlídka nazvaná NAOSTRO prezentuje neotřelou tvorbu autorů nastupující umělecké generace. Zastoupeny budou absolventské práce studentů VOŠ. Návštěvníci se tak seznámí nejen s grafickými projekty či velkoformátovými fotografiemi, ale díky projekci rovněž s krátkometrážními filmy letošních absolventů.

Galerii 1 provozuje MČ Praha 1 a slouží především začínajícím mladým tvůrcům. Starosta této městské části Oldřich Lomecký převzal nad akcí záštitu.

Škola Michael již více než dvě desetiletí vychovává odborníky pro oblast reklamy a užité umělecké tvorby. Středoškolské vzdělávání rozšířila Vyšší odborná škola se vzdělávacím programem Multimediální tvorba v reklamě se zaměřeními:

Animace a digitální postprodukce – vychází vstříc poslednímu trendu v televizním, filmovém a reklamním průmyslu po vysoké poptávce po odbornících na animaci a zpracování obrazu.

Fotografická tvorba – zaměřena na všechny významné oblasti fotografie, na práci s modelem, na reportážní a dokumentární fotografii a následnou aplikaci dovedností v komerční sféře.

Grafický design – strukturován do jednotlivých bloků, přednášek, workshopů, studenti získávají i mezioborové znalosti potřebné k realizaci zajímavých komerčních zakázek.

Produkce – studenti si osvojí principy a fungování oboru a stanou se samostatnou a funkční složkou týmu u filmu, v televizi, reklamě nebo při realizaci fotografického či grafického díla.

Design interiéru – rozvíjí kreativitu a fantazii, studenti získají dovednosti z technického kreslení, vytváření návrhů, naučí se kresebné studie převést do počítačové podoby a výroby.

Filmová tvorba – seznámí s jednotlivými tvůrčími profesemi – režií, kamerou, střihem, zvukem a jejich úlohou při realizaci audiovizuálního díla s akcentem na reklamní tvorbu.

Scenáristika a mediální komunikace – sepětí scenáristického a novinářského řemesla má v našem prostředí dlouhou tradici a historie dokládá užitečnost takového spojení.

Od akademického roku 2016/17 se uchazečům otevírá rovněž možnost bakalářského studia na Vysoké škole kreativní komunikace Michael, v jejímž oborovém portfoliu je zaměření Vizuální a Literární tvorba.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Naostro – studenti školy Michael