Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Nadia Rovderová: EGO -50+ / Na poslední chvíli / Skoro neskoro / Last Minute (1970 – 2022)

7. 1.-25. 2. / Galerie Artinbox / Fotografie

Do 25. 2. 2022 bude v galerii Artinbox, Perlová 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a dojemná výstava Nadia Rovderová: EGO -50+ / Na poslední chvíli / Skoro neskoro / Last Minute (1970 – 2022).  Otevřeno úterý – čtvrtek 16 – 18 h., nebo po předchozí domluvě.

Tématická skupinová výstava: Petra Áčová, Pavel Baňka, Dana Bellany, Pavel Beneš, Magdalena Bláhová, Patrik Feyfar, Petr Feyfar, Petr Flíček, Kurt Gebauer, Jiří Hanke, Bohdan Holomíček, Tomáš Hrůza, Eugen Kukla, Lenka Klodová, Abbé Libansky, Jan Malý, Pavel Mára, Olaf Martens, Suzanne Pastor, Rudo Prekop, Jiří Primas, Jiří Poláček, Minna Pyyhkala, George Radojčič, Jan Slavík, Michał Sitkiewicz, Pawel Sokolowski, Eliška Šárková, Miro Švolík, Elis Unique, Vojtěch Vlk, Tomáš Vodňanský, Zara Wildmoons, Peter Župník a další…

Text kurátorky Radany Ulverové:

Při přemýšlení o této výstavě bylo od samého počátku jasné, že ústředním bodem, od něhož se vše odvíjí, bude čas. Čas probíhající v jediném nezvratitelném směru, čas určující naši existenci a vstupující do umění mnoha různými cestami. Součástí tak trochu tajuplného názvu výstavy EGO – 50+ je dovětek Na poslední chvíli odkazující ke způsobu, jakým byla expozice připravována. Ovšem čas je zároveň i jedním z hlavních prvků, jež fotografka Nadia Rovderová akcentuje ve své tvorbě.
Volba delší expozice jí umožňuje – v opozici k objektivní povaze fotografie – zachycení sugestivních obrazů, animé, paměti, která je kompetentní i chybující. Její fotografie se tak záměrně vzdávají optické ostrosti (ostatně už Goethe tvrdil, že brýle samy o sobě nepřispívají k většímu poznání) a mají blíže k malířství než k detailnímu popisu reality. Dávají prostor imaginaci, abstrakci a smyslovému vnímání skutečnosti.
Prostřednictvím barev a tvarů zachycuje autorka pomocí objektivu i sebe samu v mnoha autoportrétech. Jak ji vidí druzí, ukazuje tato výstava. Je zde hlavní protagonistkou obsaženou v dílech výtvarníků a fotografů, většinou přátel, jejichž objektem se v průběhu let stala. Lineární osa výstavy, ohraničená roky 1971 a 2022, je doplněna o nástin paralelních dějinných událostí (neboť Nadia je homo politicus), což dává prostor k rekapitulaci onoho neúprosného plynutí času.
Radana Ulverová, leden 2022


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Nadia Rovderová: EGO -50+ / Na poslední chvíli / Skoro neskoro / Last Minute (1970 – 2022)