Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž na pavlači: Matěj Smetana/Prádlo

Cca do 6.4.2018 můžete v Domě u Minuty / Pražském kreativním centru – Skautském Institutu, Staroměstské náměstí 3 (vchod spíš z Malého náměstí), Praha 1, zhlédnout instalaci na pavlači: Matěj Smetana/Prádlo.

Instalaci „Prádlo“ v prostoru 2. patra atria budovy je možné vnímat několika různými způsoby. Zavěšené vlajky vyvolávají dojem pověšeného prádla, tak typického pro historické pavlačové domy. Zároveň však představují sekvenci postupně jdoucích políček (filmových framů) pomyslného pohybu vlajky. Ten pak působí jako optická iluze – vyvolává dojem prostorového pohybu na dvourozměrné ploše vlajek.

Instalace navazuje na některé předchozí Smetanovy realizace, ve kterých pracoval se sledem po sobě jdoucích obrazů nebo objektů (např. v projektech Prkno, Pád Louvru nebo Jeskyně).

Matěj Smetana (1980)
Výrazný zástupce současné výtvarné scény, autor řady samostatných i skupinových výstav u nás i v zahraničí. V současné sobě je pedagogem na FAVU v Brně a na VŠVU v Bratislavě.

Projekt zaštiťuje Platforma Máš umělecké střevo?Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž na pavlači: Matěj Smetana/Prádlo