Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Mykola Bodnar: Pračka myšlenek

Do 31. 1. 2023 je ve vstupní hale budovy Tokovo, Jankovcova 1518/2, Praha 7, přístupná zajímavá výstava obrazů Mykoly Bodnara: Pračka myšlenek. Výstava bude poté přestěhována do foyeru budovy B OC Meteor v Karlíně, kde by měla být k vidění nejméně do 14. 3. 2023.

Jak píše kurátor Alexander Mosio:

Suverénní a vyzrálý malířský projev, čišící z obrazů Mykoly Bodnara, je přesně ta medikace, kterou člověk potřebuje po návštěvě výstavy alternativních prací, povětšině experimentujících, uměleckých nedochůdčat. Výstava je nazvaná „Pračka myšlenek“ právem, protože divák výstavu opouští částečně očištěn od chmur denního zápasu o existenci.

Mykola Bodnar se narodil 7. května 1956 na Podkarpatské Ukrajině. V letech 1971 – 1975 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Užhorodě. V roce 1984 ukončil studium na Akademii výtvarných umění ve Lvově. Téměř 20 let žil a tvořil v Košicích. V roce 2013 se Mykola Bodnar přestěhoval do Dunajské Lužné. Svá umělecká díla vystavuje zejména na Slovensku, v České republice a v Rakousku. Pravidelně se účastní mezinárodních sympozií a malířských plenérů.

Mykola Bodnar je malířem architektury, prostředí i atmosféry města. Maluje s temperamentem a vitalitou své různorodé obrazové kompozice.

Maluje krajinu – hory, jezera a řeky, náladové fragmenty z prostředí lesa, stromy. Veristické a impresivní jsou jeho květinová zátiší. Jsou to exploze i něžné výdechy barev, velké organismy kytic, množiny jednotlivých květů i celistvé soustavy malířského opojení z motivů, barev a vůní květů. Toto všechno jsou obrazy moderního realismu a zobrazení viditelné, vnější skutečnosti. Převládá v nich řeč vizuální informace a dokumentace viděného. Obrazy akcentují přirozené světlo v prostoru i v čase a barevné nálady nesené ostrým, fauvisticko-expresivním akordem teplých a studených pigmentů, vtištěných do obrazů pevným malířským rukopisem.

Druhým pólem jeho malby je abstrakce. Je blízká dědictví původního informelu i akční a gestické malbě. Je to dynamické zviditelnění neviditelného. Jsou to kompozice plné a přeplněné energií i zářícími barvami. Někde se abstrakce prolínají s realistickým detailem (postava, akt, lidská tvář).

Mistrovská kresba a malba Mykoly Bodnara dokonale vystihuje v portrétní tvorbě momentální atmosféru a charakter člověka. Malíř hledá hranici, vztah i harmonii mezi zrakovým vjemem a reflexí duše. Mezi povrchem a vnitřkem. Mezi empirickým faktem záznamu viděného a výrazem i vyjádřením toho, co vnímá a prožívá optikou duše. Právě toto duchovní i duševní může odlehčit hmotné prvky v jeho obrazech a dát jim vznosné světla i barvy nových malířských vizí. Chuť, sytá malba i vůle k malbě, jistě povede Mykolu Bodnara k další tvorbě v malířské magii.

http://www.mykolabodnar.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Mykola Bodnar: Pračka myšlenek