Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Müsli – skupinové výstavy objektů, šperků a obrazů

10. 3.-8. 4. / Kuskovu / Design

Do 8.4.2016 bude v Galerii Kuskovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, přístupná skupinová výstava objektů, šperků a obrazů Müsli.

Vystavují:
Magda Bártová, Pavlína Čambalová, Václav Dvořák, Lukáš Kučera, Iveta Kučerová, Libuše Pražáková,
Vít Stoklasa, Jana Střílková, Marta Švajdová

Srdečně Vás zveme na skupinovou výstavu 9 mladých výtvarníků, které spojuje absolutorium na Střední umělecko-průmyslové škole v Turnově. V roce 2013 někteří z nich představili v Galerii KusKovu svou tehdy aktuální práci, letos přicházejí v částečně obměněné sestavě a nabízejí stejně různorodou prezentaci – šperky, kované objekty, skleněné plastiky i obrazy. Název výstavy „Müsli“ odkazuje právě k této různorodosti a vyjadřuje naději, že stejně jako tato směs rozličných vloček a sušeného ovoce, která se na konci výrobního procesu stává chutným pokrmem, i jejich jedinečné originály vystavené v prostoru galerie spolu souzní a vytvoří něco krásného.

O jednotlivých autorech:

Magda Bártová je šperkařka směřující svou tvorbou k abstraktnímu pojetí šperku. Pracuje převážně se stříbrem, které zpracovává tradičními šperkařskými technikami. Inspirací jí je křehkost života, vnitřní svět, skrytá krása, linie a poezie. Na výstavě představí převážně výrazné šperky s jemnou prostorovou kresbou.

Pavlína Čambalová je sklářská výtvarnice, jejíž jméno má v oboru uměleckého zpracování skla skvělý zvuk. Experimentuje s technikou rytí skla, většinou vnímanou jako tradiční, komorní technika, a posouvá její hranice. Objekty z optického a hutního skla doplňuje převážně figurální nebo portrétní rytinou. Sama o své tvorbě říká: „Věnuji se především „užité filosofii“, neboli úvahám o „obyčejných“ dějích našeho života, které pozoruji a bez hodnocení se je pokouším proměnit v ryté skleněné objekty.“
Krom četných výstav v České republice, představila své práce na samostatných i skupinových výstavách v čínské Šanghaji, japonské Toyamě, v německém Mnichově a Frauenau nebo francouzské metropoli Paříži. Od roku 2014 převzala vedení Školy Jiřího Harcuby, který byl také jejím velkým učitelem a vzorem.

Václav Dvořák zamířil po absolvování SUPŠ Turnov zamířil na stáže k předním italským uměleckým kovářům a absolvoval i stáž ve společnosti Fyrkuna Metal Works v Liberii.
V roce 2014 založil vlastní studio. Jeho práce stojí na hranici řemesla a produktového designu. Vytváří šperky a jiné užitné předměty, které jsou inspirovány designovou tvorbou, ale nevytrácí se z nich rukodělný detail. Tvary vychází z chladných, technických linek a nebojí se mechanických detailů.

Lukáš Kučera je dalším uměleckým kovář v této skupině. I on po studiích vycestoval na zkušenou do Itálie, kde pracoval v dílnách Roberta Giordaniho a Claudia Bottera.
Lukáš se věnuje volné tvorbě i užitému umění, na nichž nechává vyniknout postupy tradičního kovářského řemesla.

Iveta Kučerová vystudovala zlatnictví na SUPŠ A VOŠ v Turnově a následně Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů na VŠCHT v Praze. Vystudovaný obor také neopustila – je zaměstnancem Východočeského muzea v Pardubicích, ač momentálně na mateřské dovolené. Přesto ji neopouští nutkání vyjádřit okolní vjemy a na společné výstavě se bude prezentovat kolekcí jemných stříbrných šperků inspirovaných dětskými papírovými skládačkami.

Libuše Pražáková pokračovala po ukončení turnovské „šutrárny“ ve studiu na fakultě umění Ostravské
univerzity v Ostravě. I ona hledala zkušenosti v zahraničí a v rámci studia absolvovala dvouletou stáž zaměřenou na malbu a grafiku v Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech.
V současné době se věnuje hlavně malbě a sochařství a od realistických maleb se postupně posouvá až k abstraktní formě. Její nejnovější tvorba je inspirována lesem, ve kterém hledá zklidnění – protipól dnešní rychlé době – a místo k meditaci a návratu do šťastného dětství.
Vítězslav Stoklasa ml. – jeho cestu do lavic a dílen SUPŠ v Turnově předurčila rodinná tradice. Vystudoval zde obory Umělecké odlévání a Umělecké kovářství a zámečnictví, na které navázal na Západočeské univerzitě, obor Socha a prostor u prof. akad. soch. Jiřího Beránka. Ve své práci, která také využívá tradiční kovářské technologie, nechává vyniknout síle a v reálném i abstraktním smyslu „hmotnosti“ použitého materiálu. Jeho socha „Moje místo“, ve které zpracoval žebra starých radiátorů, je dominantou celé výstavy.

Jana Střílková, šperkařka, která pro svou tvorbu objevila v současné tvorbě ne zcela obvyklý materiál – hovězí kost. Pracuje s ní již patnáct let a za tu dobu vznikly kolekce čistě kostěné nebo doplněné dalšími materiály. O nejnovější sérii šperků říká: „Spojila jsem dva prastaré materiály – pro některé bezcennou kost a ceněné ryzí zlato. Kost mě přitahuje, protože je velmi příjemná, teplá a lehká. Díky plátkovému zlatu vynikla jedinečná struktura tohoto přírodního materiálu.“

Marta Švajdová je další šperkařkou, která na výstavě „Müsli“ představí svou aktuální tvorbu. Pracuje především se stříbrem, které kombinuje s různými, pro šperk více či méně obvyklými materiály. Tvarově vychází především z přírody a jejích organických struktur.

O galerii:
Galerie KusKovu ve své stálé expozici prezentuje umělecké předměty, šperky a užité umění z kovu a jeho kombinací s rozličnými materiály. KusKovu představuje díla a kousky převážně českých výtvarníků, uměleckých kovářů a šperkařů, ať již zkušených, nebo začínajících. Velký důraz klade zejména na originalitu a profesionální zpracování. Galerie pravidelně pořádá výstavy výtvarníků pracujících s kovem, ale i jinými materiály a médii.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Müsli – skupinové výstavy objektů, šperků a obrazů