Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Monika Sabo: Tvorím, teda som

26. 10.-18. 11. / Slovenský dům / Malba

Do 18. 11. 2021 bude ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1,  přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Moniky Sabo: Tvorím, teda som. Otevřeno denně 10:00 – 16:00.

„Mimoriadne nadanie a obrovské prekvapenie. Tvorba Moniky Sabo je nesporne objavom ostatných rokov. Cez obrazy vytvára novú reč pocitov. O našej existencii, vzťahoch a skúšaní, radosti, veľkorysosti i smútku. Jej reč je pôsobivá, silná a originálna.
O cestách človeka, ktoré majú zmysel. Tak ako hodnota a jedinečnosť jej tvorby.“ ľm
Kurátor PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.
člen Európskej akadémie vied a umení

….

Maľba sa pre Moniku Sabo stala potrebou, prostredníctvom ktorej vyjadruje a obnažuje seba, svoj svet, svoje pocity, emócie, sny a myšlienky. V jej maliarskom príbehu stojí ako ústredný i významový prvok človek, ktorý je pohltený komplikovanou sieťou spoločenských a medziľudských vzťahov.
V rokoch 2011-2018 absolvovala základné výtvarné vzdelanie u výtvarníka Štefana Ortha st., ktorému vďačí aj za prvé verejné uznanie a ocenenia v rokoch 2018 a 2019.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Monika Sabo: Tvorím, teda som