Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Moemi Yamamoto: YUME

Do 7. 1. 2023 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Moemi Yamamoto: YUME.

Úvodní text kurátora Radka Wohlmutha:

Pro Moemi Yamamoto (1985) jsou sny inspirativní součástí života i druhem útočiště. Výstava připravená pro Bold Gallery představuje letošní absolventku AVU sérií nejnovějších obrazů, které právě z nich vycházejí. I když odrážejí spíš skrytý život podvědomí než bdělé bytí, je možné je pokládat za biografické. Typické je pro ně zvláštní bezčasí, nehybnost a nutkavý pocit odcizení. Ojedinělý vizuální režim kombinuje japonskou paralelní perspektivu a gotizující stylizaci a vede k symbolickému čtení. Přestože malby zachycují sny, jsou to reakce na náš svět a vypovídají o něm víc, než se může zdát.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Moemi Yamamoto: YUME