Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Moemi Yamamoto: PREQUEL

Do 13. 1. 2023 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá, krásná a tajemná výstava Moemi Yamamoto: PREQUEL.

Průvodní text kurátora Radka Wohlmutha:

Výstava nazvaná po filmovém způsobu Prequel představuje otevřený soubor maleb vzniklých mezi lety 2011 – 16, které byly ještě donedávna uložené v místě autorčina rodiště nedaleko Tokia. Už tehdy měly práce Moemi Yamamoto (nar. 1985) magický charakter, dotýkaly se snových představ a čerpaly z vizuality muzeálních expozic a kunstkomor, které navštívila při svých cestách po Itálii. Jejich protagonistou je záhadný „žlutý muž“ s tváří připomínající lasturu. Napůl lidská bytost, napůl přírodní duch – obsesivní motiv s podivným erotickým nábojem, jehož prostá přítomnost vnáší do zobrazených scén napětí a neočekávaně proměňuje jejich vyznění.

Kurátor Radek WohlmuthFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Moemi Yamamoto: PREQUEL