Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Mladá Grafika: Generace 201522-202103

Do 2. 10. 2022 je v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná krásná a velmi zajímavá výstava Mladá Grafika: Generace 201522-202103.

Michala Gorbunovová – Jiří Hanuš – Peter Kollár – Iva Krupicová – Zuzana Růžičková
 
(výstava je součástí každoročně se opakujícího výstavního cyklu Mladá grafika)
 
Doprovodný program: SO 17. 9. 2022 v 16 h – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou a některými autory.
 
Text kurátorky Barbory Vláškové k výstavě:
 
Výstavní projekt, tradičně mapující originální grafickou tvorbu mladé a střední generace, nabízí příležitost nahlédnout na výběr osobitých realizací pětice autorů, kteří vstoupili do Sdružení českých umělců grafiků Hollar mezi lety 2015–2021. Díla umělců, kteří jsou výstavně zkušení i naší výtvarné scéně ne zcela známí, dokládají, kam se ubírá současná grafika, ať už vytvářená tradičními technikami, nebo za použití experimentálních metod a materiálů. V jejich tvorbě lze postihnout individuální jinakost i podobné principy a přístupy.
Se zcela originálními grafickými postupy se setkáme například u Zuzany Růžičkové či Petera Kollára. Ten ve svém díle uplatňuje předchozí fotografické zkušenosti a přetváří je v neotřelé přírodní, krajinné a figurální motivy. Nově se zaměřuje na cyklus linorytů, ve kterých v trojrozměrné, pro grafické medium tolik netypické podobě, zpracovává téma rodiny. I Zuzana Růžičková posouvá experimentování s technikami tisku na novu úroveň vnímání prostřednictvím svých gázotisků či velkoformátových přenosů abstraktních obrazců ze stěn, které aplikuje na PVC folie.
Sféru tradičnější grafické tvorby reprezentují v technikách mezzotinty, suché jehly či linorytu díla Jiřího Hanuše, který se zabývá nejen grafikou, malbou a kresbou, ale i knižní kulturou. Nosným tématem jsou mu motivy z oblasti industriálního prostředí, pohybujícího se na hranici reálného světa a fantastických architektonických konstrukcí.
Inspirací Ivy Krupicové jsou zejména kámen a papír. Tyto náměty, ke kterým se přidávají rozsáhlé cykly struktur a siluet, převádí nejen do grafické formy, ale pracuje s nimi i v oboru knižního designu, či jako s volnými objekty.
Výstava v neposlední řadě představí mladou slovenskou autorku Michalu Gorbunovovou. Její, převážně geometricky laděná, abstraktní tvorba vychází především z dokonale zvládnuté kresby v kombinaci s tradičními grafickými metodami i současnou digitální technologií.
Umělecké impulzy autorů nové generace SČUG Hollar i jejich široce zaměřené a progresivní tvůrčí procesy důstojně navazují na více jak stoletou činnost sdružení a napomáhají formovat moderní grafické tendence uvnitř české výtvarné scény.
(Barbora Vlášková, kurátorka výstavy)


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Mladá Grafika: Generace 201522-202103