Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž mistrovská díla Vlastimila Košvance

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1, je jedno ze tří míst, kde se do 6.6.2015 koná první pražská výstava Vlastimila Košvance od jeho úmrtí v roce 1961.

Košvanec, považovaný za vytříbeného malíře a portrétistu, je vyhledáván zejména díky malířské technice a nezaměnitelnému stylu. Ve své době prosazoval určitý umělecký názor, zaváděl novou módu, inspiroval a sváděl půvabem, kterému podléhaly vyšší vrstvy a bohatá pražská společnost. Košvanec portrétoval členy aristokracie, podnikatele a intelektuály. Jeho obrazy nesou pečeť zjitřené doby, v níž žil, a zároveň nastavují jedinečné zrcadlo současné veřejnosti.

První pražskou výstavu autora od jeho úmrtí v roce 1961 připravujeme ve spolupráci s Italským kulturním institutem, Národním muzeem v Praze a italským Museem Martinengo ve Villagana, jež vlastní největší sbírku Košvancových děl. Jeho obrazy byly vystaveny v roce 2012 pod záštitou ČC Milan jako součást stálé expozice muzea v Paláci Medici Riccardi ve Florencii, které věnovalo figurativní malbě Hynaisova žáka a dnes téměř zapomenutého českého malíře pět sálů. Na podzim 2014 se výstava Košvancových děl konala v Českém centru v Miláně a poté za velkého úspěchu a obrovské návštěvnosti v pevnosti Priamar v Savoně.

Výstava v Praze bude obsahovat více než 20 děl se sbírek italského Musea Martinengo, která budou doplněna o obrazy ze sbírek Národního muzea v Praze.

Díla budou vystavena na třech různých místech:

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
8. 5. – 6. 6. 2015
Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1
7. 5. – 7. 6. 2015
Národní muzeum – Museum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, Praha 1
7. 5. – 7. 6. 2015

Vlastimil Košvanec (Praha, 1887 – 1961) se svou malbou přihlásil na přelomu 18. a 19. století k francouzské tradici impresionismu a symbolismu. V následujících létech v jeho tvorbě převládl expresionismus vlastní středoevropské malbě. Jeho život je silně spjat s hlavním městem České republiky – Prahou. Vystudoval Akademii výtvarných umění pod vedením výborných malířů Vojtěcha Hynaise a Vlaha Bukovace. Jeho styl se vyvíjel i díky četným cestám po evropských zemích jako jsou Itálie, Francie, Holandsko, Rakousko, Německo, Jugoslávie, Černá Hora a další. Od roku 1929 byl členem uskupení Umělecká Beseda. Poválečný vzestup komunistické strany znamenal pro Košvance obvinění z kolaborace, což mu následně vyneslo uvěznění a vyloučení ze Spolku výtvarných umělců. Všechny tyto životní zkušeností, včetně úmrtí jeho manželky, vyústilo v hospitalizaci na psychiatrické klinice. Navzdory všem překážkám pokračoval v tvorbě až do své smrti v roce 1961.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž mistrovská díla Vlastimila Košvance