Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miroslav Straka: Fůra věcí je vzhůru nohama a život jde dál

18. 4.-24. 4. / Restaurace Bastion / Socha

Do 24. 4. 2017 bude v restaurantu Bastion, Horská 4, Praha 2 (a na jeho terase), přístupná výstava soch Miroslava Straky: Fůra věcí je vzhůru nohama a život jde dál.

Miroslav Straka

Narodil se v roce 1953 v Uherském hradišti a v tomto městě absolvoval na Střední
uměleckoprůmyslové škole obor design. Na středoškolské kvalifikaci navázal o rok
později studiem na PdF UP, kde získal aprobaci k výuce matematiky a výtvarné
výchovy na základních školách. Celý život se věnoval pedagogice, a to do roku
1995 jako učitel, následně v roli školního inspektora. Nyní je ředitelem
Olomouckého inspektorátu. Poměrně slibná kariéra mu nevzala chuť k tvořivé
práci, kterou projevoval už v dětství. Zabývá se malířskou a sochařskou tvorbou,
výtvarnými návrhy a designem. Své práce vystavuje s jistým ostychem, ač je v nich více invence, než se běžně vyskytuje u ryzích profesionálů. Je zřejmé, že tvoří z přetlaku a nikoli z nezbytnosti. Obrazy jsou
znamenány abstrakcí, vůči divákům jsou spíše laskavé, protože si nenárokují, aby
byly analyzovány utajenými měřítky a vykonstruovanými soudy. Prostě jsou a
nabízejí docela slušnou paletu variací, takže neunaví.

Sochařská tvorba je založena na skulpturálním zhodnocení dřeva, z něhož je
zřejmá objemová podobnost s přírodou. Ta je umocněna následně kovem, většinou
tenkými pláty a pásky, často modelovanými do detailů, jimiž je „dřevo“ do námětu
perfektně zakotveno. Kontrast dřeva a kovu má svou vyjadřovací sílu, takže
Strakovy objekty Hmyz, Býk, Býček, Kůň, ale i Okno, Křídlo, Hlavy či Pegas jsou
nejen čitelné, ale pozitivně objevné, čímž se chce říci, že jsou úsměvné. Na
detailu jsou založeny objekty Červené rty, tři hroty a další objekty. Lze těžko
předvídat, kam se Straka jako tvůrce „napře“. Logika jeho tvoření však napovídá,
že zůstane spjat s realitou a že se dopracuje k sochařským metaforám. Na takovou
tvorbu mnoho sochařů nemá, takže natrvalo zůstanou solitérem. To je koneckonců
předpoklad i k úspěchu.

Bohumír KolářFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miroslav Straka: Fůra věcí je vzhůru nohama a život jde dál