Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miroslav Prošek: Návraty

18. 8.-29. 8. / Galerie ART Praha / Malba

Do 29. 8. 2021 je v Galerii ART Praha, Staroměstské náměstí 20, Praha 1, přístupná krásná výstava obrazů Miroslava Proška (1929 – 1988): Návraty.

Výstava prezentuje jedinečnou soukromou kolekci malířova celoživotního díla a nabídne dosud vůbec nejucelenější prezentaci jeho uměleckých děl. Výstava probíhá ve spolupráci s pány Richardem Polmou a Janem Dingou, jenž byl uměleckým žákem Miroslava Proška.

Úvodní text MUDr. et MDDr. Richarda Polmy k výstavě:

Uplynulo téměř 60 let od první samostatné výstavy v Praze zdejšího rodáka Miroslava Proška, malíře, grafika a výtvarného pedagoga na ústecké univerzitě. Přiženil se do Litoměřic, kde strávil většinu svého života. Pro jeho nejbližší přátele a žáky ztělesňoval malířskou i morální ikonu. Jeho dílo však zůstává široké, odborné i laické veřejnosti zcela neznámé.

Výstava v Galerii ART Praha vznikla shodou náhod a ukazuje jedinečnou kolekci celoživotního díla. Proškova největší výstava, co do počtu vystavených obrazů, která obsahuje všechna období jeho tvorby.

Za normalizace choval své obrazy jako privatissima. Střežil je jako oko v hlavě v jediné místnosti, všechny vzorně datované a značené názvem. Neprodával, příležitostně obdarovával přátele jako poděkování. Nedaly se vystavovat, nedaly se zpeněžovat. Přitom obsahují tolik, že pojmou nejhlubší témata metafyziky. Jsou nám blízké svým barevným i tvarovým lyrismem, hravostí, a přesto zůstávají tak exkluzivní a originální! Prošek obdařil svá plátna tajemstvím. Malířství bylo první a poslední, nač myslel, pro co jeho astmatické průdušky dýchaly.

Mají tyto obrazy navždy zůstat veřejnosti skryty? Nevtáhnout další duše do svého světa? Slavnostně věšíme Proškovy obrazy na stěny galerie jako vlajkové lodě návratů národních klenotů a necháváme na divácích, zda je osloví. Kvalita dává tušit, že za jejich horizontem je co objevovat. Čas jistě ukáže. V srdci Prahy začíná Proškův návrat – svátek imaginace barev a tvarů – mezi nás.

MUDr. et MDDr. Richard PolmaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miroslav Prošek: Návraty