Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miroslav Martinovský: Poslední pokus

Do 19. 5. 2023 je v prostorách výstavní síně Galerie Art Mozaika, Politických vězňů 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava fotografií Miroslava Martinovského: Poslední pokus. Otevřeno Út – Pá: 11.00 – 17.30.

Miroslav Martinovský (1945) se na svou kariéru připravil již na Střední průmyslové škole, kde měl za pedagogy významné osobnosti spojené s fotografií, Rudolfa Skopce nebo Josefa Ehma. Studia ukončil v roce 1963 a hned nastoupil do profese fotoreportéra v deníku Lidová demokracie. Co do jeho kariéry přinesla práce v deníku? Rychlost vytvoření fotografie, termíny, spolupráci s píšícím redaktorem, zmenšení vytvořené tiskové předlohy (obvykle 18×24) na velikost dle možností grafika deníku. To znamenalo zpracovávat obsah obrazu v dobré technické kvalitě.

Miroslav Martinovský byl na vše připraven. Byl totiž žákem Jana Schlemmera, mistra fotografické technologie. Ze všech žánrů novinářské fotografie Martinovského nejvíce zaujala fotografie sportovní. A tak již v roce 1963 získal čestné uznání v soutěži World Press Photo s fotografií „To se může stát i tomu nejlepšímu“. Ale tím jeho fotografie označené oceněním nekončí. Ceny v soutěžích 100 nejlepších sportovních fotografií a znovu vítězná 1. cena ve World Press Photu v kategorii sport.

Časopisy jako Sedmička pionýrů, Sport, Signál, Mladý svět a další již zanikly, ale Miroslav Martinovský u fotografie zůstal. Dnes najdeme jeho fotografie v časopise Naše rodina. A co je nám blízké v jeho fotografiích? Není to jen výhra, odvaha, vítězství, ale je to lidskost, síla člověka překonávat překážky i neúspěch. 

Zdroj CV: https://www.syndikat-novinaru.cz/aktuality/aktualni-vystava-v-presscentru-miroslav-martinovsky/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miroslav Martinovský: Poslední pokus