Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miroslav Mařenec: Scifi krajina mé hlavy

16. 4.-4. 5. / Galerie Lapidárium / Malba

Do 4.5.2018 bude v Galerii Lapidárium, Rámová 6, Praha 1, přístupná krásná výstava obrazů Miroslava Mařence: Scifi krajina mé hlavy.

Miroslav Mařenec (* 12. srpna 1963, Praha) je český malíř, sochař a grafik.

V letech 1981–1986 vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze a získal titul inženýr. Roku 1997 pobýval v rámci MBA programu na University of Pittsburgh, USA. V letech 2007 – 2013 studoval v ateliéru malby prof. Zdeňka Berana na Akademii výtvarných umění v Praze a absolvoval též sochařskou přípravku u prof. Petera Orieška. Rok studoval v ateliéru intermediální tvorby prof. Milana Knížáka (2011-2012) a ve školním roce 2012-2013 v ateliéru malířství IV Martina Mainera.

Miroslav Mařenec se zabývá realistickou malbou. Snaží se oživit a rekonstruovat předmoderní postupy s využitím soudobých materiálů a ty aplikovat na současná témata. Pracuje s ironií, paradoxem a nadhledem. Na jeho obrazech se často objevují výtvarně zajímavé přírodniny a starožitnosti a spojení námětů často dostává bizarní charakter. Témata jeho prací zahrnují zátiší a trompe l ́oeil (např. série Skříňky), figuraci (např. Judita), městské či příměstské krajinky (např. Negrelliho viadukt) a portrét (např. Portrét Dr. V.F.). Vedle malby se Miroslav Mařenec věnuje i soše a grafice.

CV:Wikipedia

www.marenec.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miroslav Mařenec: Scifi krajina mé hlavy