Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miroslav Mařenec: O5 v Karlíně

24. 10.-30. 11. / Galerie Navrátil / Malba

Do 30. 11. 2022 bude v Galerii Navrátil, Vítkova 15, Praha 8, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Miroslava Mařence: O5 v Karlíně.

Na výstavu je nutné se objednat na m.marenec (zavináč) seznam.cz nebo na g.litera (zavináč) seznam.cz

Úvodní text Ivany Beranové:

            Tvorba Miroslava Mařence vychází z kvalitního výtvarného řemesla, kterým prošel na pražské AVU, v ateliéru realistické malby Zdeňka Berana a v ateliéru intermediální tvorby prof. Milana Knížáka.

            Jeho malba je vytvářena barokní, šerosvitnou modelací objektů, bez modernistických tendencí. Malby s atributy barokního malířství, kterými byly například drapérie nebo předměty s charakterem něčeho, co se nám líbí, co je – hlavně společensky – žádoucí a vkusné a čeho si ceníme, jsou zde však celkově vystavěny v lehce ironizujícím, groteskním tónu. Miroslav už neznázorňuje pouze ten druh objektů, jakými byly v barokním malířství například cizokrajné ovoce, vzácné předměty, šperky nebo velkolepá květinová aranžmá v drahých vázách. Rád k nim přidává předměty naprosto neočekávané a nežádoucí v té situaci, ve které jsou zachycené. Tím je jasně od klasického barokního stylu odliší, skoro až brutálně odřízne. V jeho malbách tedy vidíme drapérie v těsném sousedství s plynovými maskami nebo – v opačném smyslu – vlajku vystavěnou z různobarevných drapérií. Drapérií jako něčeho krásného, čím zdobíme, ale také něčeho, čím obraz můžeme rozpohybovat.

            Další obskurností jsou různé vitrinky nebo skříňky, ve kterých si – opět – jako u zátiší, tak rádi vystavujeme naše vlastní drahocennosti. Druh kabinetů kuriozit, které jsme v průběhu života nashromáždili a natolik nám přirostly k srdci, že se jich nemůžeme či nechceme zbavovat. Ba naopak, chceme jim dát místo na jakémsi osobním piedestalu hodnot. Někdy snad až jako osobním fetišům ke vzývání. A to ať už z důvodu rarity předmětu samotného nebo třeba místa pořízení či okolností, které nám předmět přivály do života. Celá sbírka předmětů v takových skříňkách či boxech, bez znalosti „souřadnic“ jejich pořízení a majitelových zálib, se potom stává naprosto bizarní skrumáží, kterou ještě k tomu vystavujeme navenek. Vždyť v baroku se takové soubory přece vystavovaly s citem a vkusem!

            Hodnota těchto předmětů ale na rozdíl od dob barokních nevzchází z jejich citlivého rozmístění v prostoru skříňky a nemusí demonstrovat společenský status. Jejich hodnota spočívá v tom, jaký vztah mají k samotné osobnosti majitele. Tím se od barokních zátiší odlišují. Novodobí barokáři se zřejmě nebojí vystavit do vitrinek i své diskutabilní stránky, stránky jejich vlastních osobností, nejen společenských statusů. Možná proto už autor nevystavuje porcelánové točící se rokokové panenky na hracích strojcích, ale vyčiněné zvířecí lebky v kombinaci s “ostatky panenek” …

            Ve vší své realistické poctivosti autor často nešetří expresivitou výrazu. Zvlášť je to patrné u jeho figurální či portrétní tvorby, nejvíce u autoportrétů. A konečně – ne nepodstatnou část jeho malby tvoří témata hledání krásy v důmyslnosti technických vynálezů, většinou těch z dob minulých, a všeobecně v “důmyslnosti stvoření”. V té důmyslnosti, s jakou je utvořena například lidská lebka a její uzpůsobení funkčnosti celého mozkového aparátu a vůbec orgánů umístěných v hlavě a lebkou chráněných. Zájem o důmyslnost lidského stroje!

            Současná výstava je přehlídkou autorovy tvorby za posledních 5 let. Kromě již výše zmíněných témat je doplněna o nejnovější sérii obrazů oblých předmětů ve tvaru pecek, knoflíků či kuliček, vytvořenou v letošním roce. Ani v této sérii se nezpronevěřuje svému baroknímu podání, působení a zachycování světla na konkrétních předmětech a v konkrétních celcích a jejich zpracování, včetně bravurně podaných odlesků. Ke zpracování jsou nicméně vybrány předměty, které s barokem naprosto nesouvisejí, cele patří již do naší současnosti.

Ivana Beranová

O5 v KarlíněFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miroslav Mařenec: O5 v Karlíně