Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Mirek Kaufman: Čas tváře

10. 2.-19. 3. / Galerie Petr Novotný / Malba

Do 19.3.2016 bude v Galerii Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7 (kousek nad Veletržním palácem), přístupná zajímavá výstava obrazů Mirka Kaufmana: Čas tváře.

Mirek Kaufman (* 15. dubna 1963, Žatec) je současný český malíř.

V letech 1983-1989 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a na École nationale supérieure des beaux-arts v Paříži. V letech 1990-1994 pobýval na studijních pobytech střídavě ve Francii a ve Švýcarsku (1991-1992: Paříž, 1992-1993: Ženeva, ARTES, Fondation Samuel Buffat, 1993: Epernay, 1993-1994: La Chaux-de-Fonds).

Od počátku je tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou a skládá se z rozsáhlejších obrazových cyklů. Svou inspiraci autor nachází v neohraničeném prostoru kosmologie či vědeckého experimentu, ale i v jiných oblastech. Jako příklad takto pojatých projektů lze z chronologie jeho tvorby uvést cyklus Tmavomodrý samet, volně inspirovaný neklidnými vodami Davida Lynche, sérii Pod povrchem, která mapuje minimalistické události v mikrosvětě, spolupráci s vědci z francouzského INSERMU, která se stala motivací pro projekt Mezi vědou a barvou. Obrazy vystavené pod názvem Do neznáma směřovaly do blízkého či vzdáleného vesmíru, o kterém si každý z nás vytváří zcela jedinečnou vlastní iluzi. Limitovaná škála i plynulé prolínání barevných vrstev již směřují k obsáhlému projektu z nedávné doby, který nese název Tekuté písky. Zde se autor vyjadřuje k mezním možnostem práce s barvou. Pro jeho malbu je tu charakteristická právě její tekutost, která v přeneseném významu v sobě nese i pocity nestability a ohrožení.

I přes toto tematické ukotvení přistupuje malíř k obrazu zcela svobodně a často bez předchozí přípravy pracuje volně s barevnou hmotou. I když prostorové i tvarové abstrahování patří k základním znakům jeho tvorby, snaha o zachycení fyzické stránky lidské existence jej provází od jeho prvních malířských pokusů.

Kromě malby, která je jeho hlavním oborem, se věnuje i fotografii a příležitostně i grafickému designu a tvorbě autorských knih. I v těchto paralelních činnostech je vždy dominantní snaha o propojení daného média se světem malby. Fotografické cykly jsou tak svým pojetím často na samé hranici mezi obrazem čistě fotografickým a přesahem plynule navazujícím na malbu.

V posledních letech se zabývá prací na více souvisejících cyklech převážně velkých formátů, které byly pod pracovním názvem „Tekutá malba“ několikrát prezentovány v Čechách i v zahraničí.

Oblíbený citát z dějin moderního výtvarného umění – týká se malíře Balthuse a jeho postoje k vlastním životopisným údajům: … Když Balthuse před jeho retrospektivou v londýnské Tate Gallery v roce 1965 požádal kurátor John Russel o nějaké biografické informace, poslal mu malíř krátký telegram: „Žádné životopisné detaily. Začněte: Balthus je malíř, o němž se nic neví. Nyní se podívejme na jeho obrazy. S pozdravem B.“

http://www.mirekkaufman.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Mirek Kaufman: Čas tváře