Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Míra Šeda – Revize

6. 11.-1. 12. / Galerie Peron / Malba

Do 1.12.2018 bude v Galerii Peron,  U Lužického semináře 12, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Míry Šedy: Revize.

Miroslav Šeda (*1991 Čáslav)

2012 — 2018  Ateliér kresby AVU, Škola Jiřího Petrboka

Text Aleše Rezlera o autorově tvorbě:

Malba Míry Šedy prošla od roku 2012, kdy vstoupil do Ateliéru kresby Jiřího Petrboka, jednoznačně výrazným vývojem. Z komplikované divoké abstraktní formy, často preferující beztvarou autonomii barvy, se vyvinula do vlastního řádu, který organizuje plochu figurální konkrétností. Témata Míry Šedy se vztahují k osobní autorově empirii a jeho internímu vnímání soudobého světa. Šeda nepředkládá optimistickou vizi světa, naopak reflektuje jeho negativní verzi v krystalické podobě pomocí eskalovaného depresivního scénáře. Malířská výpověď Míry Šedy je ve své aktuální verzi spojením výrazné obrysové formy, symbolistického kontroverzního jazyka, barevné gestikulace, exprese a účelově používaného detailu.

Fyziognomická deformace postav souvisí se záměrem popisovat deformace morálky, deviantní způsoby života, agresivitu, pocity úzkosti a působení fyzických i duševních toxinů zaplavujících naše prostředí.

Aleš RezlerFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Míra Šeda – Revize