Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž MILOTA, retrospektivní výstava Miloty Havránkové

Do 17.1.2016 bude v Domě U Kamenného zvonu GhmP, Staroměstské nám. 13, Praha 1, přístupná krásná, rozsáhlá a zajímavá výstava MILOTA, retrospektivní výstava Miloty Havránkové.

Otevřeno denně kromě pondělí 10 – 20 h.

Málokdo tak silně ovlivnil směřování moderní české a slovenské výtvarné fotografie posledního půl století jako často přehlížená, přesto nepřehlédnutelná Milota Havránková (* 7. 8. 1945). Jako vůbec první žena absolvovala v roce 1969 nově vzniklou katedru fotografie FAMU v Praze. Od té doby jsou její charisma a tvůrčí invence neustále přítomny ve světě české a slovenské fotografie.
Bylo ji teprve 26 let, když začala učit fotografii na SŠUP v Bratislavě a stala se nenahraditelnou múzou pro své první žáky, budoucí členy Slovenské nové vlny – Mira Švolíka a Tona Stana. Oba dnes svorně tvrdí, že vše podstatné, co potřebovali vědět, je naučila právě ona. Podobně pak inspirovala několik dalších generací svých studentů – na VŠUP v Bratislavě či na FAMU. Na přelomu tisíciletí se stala první profesorkou v oboru fotografie na Slovensku. Bez toho, aby o to nějak zvlášť usilovala, byla často v něčem první a skoro pořád o krok napřed. Stala se objevitelkou a průkopnicí mnohých strategií v oblasti inscenované fotografie. V 80. letech, kdy o tyto principy rostl zájem, Milota už směřovala k “digitální” fotografii – v době, kdy počítače sotva začaly existovat, ona je ve své fotografické tvorbě napodobovala. Velice přirozeně pak přijala vše, co jí nabídnul raketový nástup nových fotografických technologií na přelomu tisíciletí. Připravila tak půdu pro to, čím dnešní fotografie a potažmo vysoké školství v tomto oboru žije: pro multimédia. Fotografie není jediné médium, které Milotu Havránkovou zajímá. Pro její tvorbu je typická pestrost technologických, formálních a myšlenkových postupů a široký záběr výtvarných disciplín: design, móda, knižní ilustrace, interiérové monumentální fotografie v architektuře, malba, inscenovaná a výtvarná fotografie, experimentální film… Skončí však pokaždé tam, kde začala – u fotografie, kterou považuje za průsečík celým uměním. „V současném umění je fotografie téměř všude. Pracuje s ní skoro každý a čím dál zajímavěji. Jakoby přidávala tvorbě na přirozenosti. Vývoj jde dopředu strašně rychle a staré chápání umění se vytrácí čím dál víc. Nové vymoženosti mění naše vnímání. Nejdůležitější otázkou zůstává, co vlastně je realita a co virtuální realita.“ Za půl století působení Miloty Havránkové se její tvorba zapsala do povědomí jako něco nového, neviděného, nadčasového, neskrývaně ženského a zároveň často nepochopeného. Ve svém díle prohledává zákoutí své duše, komunikuje se zákony univerza, zkoumá zázrak stvoření, tvoření, emocí či smyslu bytí. Používá jednoduché nástroje: ženskost, analytickou zvídavost, tvořivost, hravost, pokoru… Její tvorba se odlišuje od klasicky chápané fotografie či fotografického konceptu. Milota vizionářsky předvídala trendy, které teprve měly přijít, a i proto byla a je svými současníky často nepochopena. Odstup a nadhled daný vývojem fotografie ukazuje dnes v jasném světle, jak prozíravý, svobodný a nadčasový byl a je její přístup k tvorbě.
Retrospektiva v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu ukazuje hlavní okruhy rozsáhlé tvorby Miloty Havránkové, která byla v pravý čas na pravém místě, aby navázala na odkaz fotografické avantgardy a způsobem novým, nevídaným, ničím nesvázaným použila fotografickou techniku k tvorbě, kterou až dnes dokážeme docenit v celé šíři a hloubce.

Nadia Rovderová, Praha, září 2015

1945 – narozena v Košicích, Slovenská republika
1960 – 1964 – Střední škola uměleckého průmyslu v Bratislavě
1963 – 1965 – fotoreportérka – Filmové ateliéry Koliba v Bratislavě
1966 – 1971 – Filmová akademie múzických umění v Praze u prof. Jána Šmoka
1972 – 1977 – Středná škola uměleckého průmyslu v Bratislavě, odborný pedagog, obor výtvarná fotografie
1977 – 1991 – ve svobodném povolání
1991 – 2011 – Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, odborný pedagog, vedoucí ateliéru výtvarná fotografie, členka akademického senátu VŠVU.
1994 – Filmová akademie múzických umění v Praze – vysokoškolský pedagog na katedře fotografie
1995 – docentka, habilitovaná v oboru fotografie na FAMU v Praze
2002 – vedoucí katedry fotografie a nových médií VŠVU, členka odborové rady VŠVU, členka umělecké rady VŠVU v Bratislavě
2006 – jmenována vysokoškolským profesorem v oboru volné umění prezidentem SR v Bratislavě
2007 – 2011 – ředitelka galerie PF 01, Bratislava
2012 – 2013 – pedagog na katedře fotografie, Filmová akademie múzických umění v Praze
od 2013 – vedoucí ateliéru Foto media, Akademie umění v Banské Bystrici, Slovenská republika

http://www.ghmp.cz/vystavy/milota-havrankova-milota/

kurátorka: Nadia Rovderová
spoluautorka koncepce: Anna VarteckáFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž MILOTA, retrospektivní výstava Miloty Havránkové