Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miloš Šejn: Po-otevřeno

29. 9.-28. 11. / Galerie Entrance / Instalace

Do 28. 11. 2021 bude v galerii Entrance, bývalá oranžerie Břevnovského kláštera, za kostelem sv.Markéty, Markétská 1, Praha 6, přístupná zajímavá výstava Miloše Šejna: Po-otevřeno.  Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.

Výstava Miloše Šejna si klade za cíl prozkoumat mnohovrstevnatou historii místa, jak vlastní Oranžérie, tak celého komplexu zahrad Břevnovského kláštera, ale i existenci samotného kláštera a přilehlých prostor, přímo nabitých otázkami typu Bílá hora, obora Hvězda a konec konců i podoba života současného člověka a krajiny v této oblasti města Prahy uprostřed dnešního světa. Autor je zde věrný svému dosavadním uměleckému směřování a důsledně pracuje jak s danými prostory, tak s pozicí sebe sama, jako žijící bytosti uprostřed bytostí jiných, jimiž není pouze lidská společnost, ale též žitá společnost uvnitř organismu místa, jeho geologická paměť, život vegetace, život tak zvaně vyšších organismů a všechny jejich projevy, jak jsou přítomné v podobách jazyka, komunikace, bytí, spolubytí a všech myslitelných podobách architektury. Architektury v doslovném smyslu i architektury ve smyslu snění, přání, spolu-péče, spolu-bytí.

Součástí autorovy prezentace není pouze samotná “galerijní” expozice, ale i související komunitní typy setkání typu MÍSTO, SLOVO a ČAS.

Kurátorka / Veronika Čechová

Tato výstava byla podpořena Ochranným svazem autorským Gestor.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miloš Šejn: Po-otevřeno