Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miloš Šejn: Depozit paměti

Do 27. 4. 2024 je v Galerii Jilská 14, Jilská 14, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Miloš Šejn: Depozit paměti.

Otevřeno středa – sobota od 14 do 19 hodin.

Projekt Depozit paměti využívá specifické rozložení přízemních a podzemních prostorů galerie Jilská 14. Výjimečná prostorová situace galerie, která má vchod jinde, nežli východ, a je sestupováním do- a vystupováním z- podzemí, umožňuje vnímat instalaci jako obousměrnou trasu. Vchod a východ lze zaměňovat, podobně jako například polarity narození a smrti v taoismu. Galerijní trasa navozuje také dojem cyklického uzavření, do kterého divák vstupuje se svým lineárním časem „pobytu”. To jsou základní inspirační východiska, z nichž se rodí autorská sebereflexe lineárního a cyklického času jako paměti s důrazem na pararelitu a kontrast lidských a digitálních stop, na tíži fyzické přítomnosti a možnosti virtuální emancipace. Digitální nástroje tu vystupují v roli podpůrných aparátů upřesňujících jazyk reflexe v jeho radikálních strukturálních proměnách při autorově komplexní komunikaci s místem a jeho prostředím.

Miloš Šejn (*1947) absolvoval SUPŠ v Turnově (1962–1966) a dějiny umění, estetiku, výtvarnou výchovu na FFUK v Praze (1970–1976; katedra doc. Zdeňka Sýkory). Vedl ateliér Konceptuální tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze (1990–2011) a působil též na Akademiích v Aix–en–Provance, Carraře, Haagu, Ljubjani, Neapoli, Stuttgartu a Vídni. Od roku 2016 vede ateliér Prostorové tvorby na Art & Design Institutu v Praze. V roce 1991 získává profesuru pro obor malířství. Od roku 1988 je členem Měkkohlavých, později Umělecké besedy a Klubu konkretistů. Od druhé poloviny 60. let pracuje v oblastech vizuálního umění, fotografie, filmu a performance, od roku 1992 dosud vede multioborový projekt Bohemiae Rosa, zaměřený na výzkum vztahů lidského těla a místa. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. Paralelně pracuje s možnostmi pohyblivého obrazu. Performuje formou osobních rituálů, site-specific projektů, divadelních událostí, kolektivních realizací a festivalů u nás i v zahraničí. Kromě klasicky chápaných „výtvarných děl“, prezentovaných v mnoha předních sbírkách, je autorem řady krajinných projektů a realizací v Evropě i zámoří. Žije a pracuje v Jičíně a Praze.

kurátor: Petr VaňousFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miloš Šejn: Depozit paměti