Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miloš Sedláček: stěny, ploty, horizonty

15. 9.-10. 10. / Písecká brána / Fotografie

Do 10. 10. 2021 bude v Písecké bráně, K Brusce 5, Praha 6,  přístupná zajímavá výstava fotografií Miloše Sedláčka: stěny, ploty, horizonty.

Otevřeno Út – Ne: 11:00 – 19:00   Pondělí: Zavřeno

Nový cyklus výtvarných fotografií Miloše Sedláčka.  Autor pohybuje na hraně fotografie a výtvarného umění a maže tuto hranici z mapy uměleckých forem. Přijďte se v září podívat na fotografické obrazy, ve kterých autor objevuje pojítko mezi zdánlivě nesourodými pojmy. Nacházení souvislostí je jedním z rysů fotografické tvorby Miloše Sedláčka. Setkáte s niterným osobitým výtvarným výrazem, který je příslibem uměleckého zážitku.

http://www.milossedlacek.eu/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miloš Sedláček: stěny, ploty, horizonty