Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miloš Ondráček: Umění na známce

Do 26.2.2017 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Miloš Ondráček: Umění na známce.

V rámci připomenutí významných životních jubileí autorů známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum v Praze výstavu věnovanou jednomu z nejvýraznějších zástupců českého ryteckého umění Miloši Ondráčkovi, který v září tohoto roku oslavil 80. narozeniny.

Výstava s názvem Miloš Ondráček – Umění na známce představuje reprezentativní výběr z emisí Umění a Pražský hrad. Vystaveny jsou nejen původní liniové rozkresby autora, finální známky, aršíky, imprimatur a otisky rytin, ale také obálky prvního dne vydání (FDC). Miloš Ondráček (* 15. 9. 1936 Praha), dnes už legenda mezi českými rytci, získal rytecké vzdělání na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově a praxi od šedesátých let ve Státní tiskárně cenin, kde v roce 1967 na postu dílovedoucího grafického oddělení vystřídal vynikajícího českého rytce Jindru Schmidta. Zde pak setrval neuvěřitelných 40 let. Svými rytinami převedl na známky více než 400 námětů, přičemž stávající výstava se zaměřuje na jeho transpozice obrazů slavných mistrů. Podílel se na řadě československých i českých bankovek, obálek prvního dne vydání (tzv. FDC) a kupónů. Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav grafiky v tuzemsku i v zahraničí, samostatně dosud vystavoval v Poštovním muzeu v Praze (1996), ve Žďáře nad Sázavou (1996), v Táboře (1998), v Trutnově (2006) a v Jilemnici (2011). Je držitelem řady domácích i mezinárodních ocenění za grafickou tvorbu a za tvorbu rytin poštovních známek a bankovek, např. čestného uznání Bienále ex libris v polském Malborku (1969, 1971). Mnohokrát získal první místo v Ceně ministra spojů ČSSR za známkovou tvorbu, resp. rytecké přepisy obrazových a grafických děl (1977, 1980, 1985, 1987, 1989). V anketě o nejkrásnější známku České republiky zvítězily v letech 1995, 1996, 2001, 2012 a 2014 známky, které Miloš Ondráček vyryl. Jednu z nich, transpozici Rubensova díla Shromáždění olympských bohů, můžete na výstavě také zhlédnout. V rámci doprovodných akcí k výstavě se v sobotu 24. září 2016 od 9 do 15 hodin již tradičně bude konat příležitostná poštovní přepážka, jejíž součástí bude od 9 do 12 hodin autogramiáda Miloše Ondráčka. Zájemci si zde mohou zakoupit dopisnici k výstavě, nechat si ji orazit příležitostným poštovním razítkem a podepsat Mistrem Milošem Ondráčkem.

Kurátoři výstavy: Martin Říha, Jitka Zamrzlová | Supervize: Jan Kramář | Grafické řešení výstavy a příležitostné dopisnice: Motor, s. r. o. | Grafické řešení razítka: Miloš Ondráček | Grafické řešení propagačních materiálů: Motor, s. r. o. | Realizace výstavy: Motor, s. r. o.; Michal „Baudýno“ Baudyš | Poděkování za spolupráci: Dita Říhová, Veronika Krabatschová, Adéla Hončová, Vladimír Halabrín, Marcin Rewak

Více o výstavě: www.postovnimuzeum.cz, www.facebook.com/postovnimuzeum Zřizovatelem Poštovního muzea je Česká pošta, s. p.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miloš Ondráček: Umění na známce