Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miloš Budík – Salony

Do 15. 1. 2023 je v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Miloš Budík – Salony.

Text kurátora výstavy Lukáše Bártla:

Miloš Budík (nar. 1935) vstoupil do české fotografie v 50. letech svými snímky v duchu poezie všedního dne.

Salon je dnes v rámci uměnovědného jazyka slovo téměř archaické. Odkazuje k době dávno minulé, převážně k malířským salonům 19. století, jejichž popis je obsažen v každé učebnici výtvarné výchovy. Fotografie v tomto ohledu malířství následovala a salony jsou dodnes její součástí. A opravdu, nyní je to záležitost staromódní.

Nebývalo tomu tak ale vždy. Především v padesátých letech 20. století a na počátku následující dekády plnily mezinárodní fotografické salony funkci jakési spojnice mezi oběma stranami železné opony. Byl to jeden z mála „komunikačních kanálů“ mezi východem a západem, který nechal komunistický režim fotografům otevřený.

K těm nejaktivnějším a nejúspěšnějším československým autorům, kteří salony obesílali, patřil Miloš Budík (*1935). Brněnský umělec, který se už jako velmi mladý stal součástí naší fotografie svými snímky v duchu takzvané poezie všedního dne. Ve svých dvaadvaceti letech (!) získal druhou cenu v soutěži Kodak World Competition a od této chvíle úspěšně obesílal nejrůznější světové soutěže. Jeho snímky, prodchnuté zájmem o člověka a jeho každodenní život a podané často v efektních světelných kompozicích, zaujaly poroty těch nejprestižnějších světových salonů dané doby. Kouzlo těchto fotografií myslím nevyprchalo. Naopak. Jako by se v dnešním těžko uchopitelném světě mnoho lidí vracelo k všednosti, ideálům humanismu a snad i k jakési „prosté“ kráse, kterou současné umění tak moc šetří.

Lukáš Bártl

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miloš Budík – Salony