Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milomir Kovačević, zvaný Strasni: Le Petit trou de Bretagne – trochu jiná pařížská kavárna

20. 10.-15. 11. / Francouzský Institut / Fotografie

Do 15.11.2016 bude v Galerii 35 Francouzského Institutu, Štěpánská 35, Praha 1, přístupná zajímavá výstava fotografií Milomira Kovačeviće, zvaného Strasni: Le Petit trou de Bretagne – trochu jiná pařížská kavárna.

Série Kovačovićových portrétů nás nepřestávají fascinovat díky autorově schopnosti zachytit v každé lidské bytosti to neobyčejné. Ve své sérii Moudrost pilířů nám dává nahlédnout do života kavárny “Le Petit trou de Bretagne“ (Zapadlý kout Bretaně) ve třetím pařížském obvodu a do života jejich „pilířů“. Tento empatický fotograf dokáže navazovat se svými modely velmi úzké vztahy a plní funkci jakéhosi propojovatele tím, že jim umožňuje účastnit se všech fází svého fotografického projektu, od výběru fotografií až po instalaci výstavy.

Výstava se koná pod záštitou J. E. paní Danky Savić, velvyslankyně Bosny a Herzegoviny v České republice.

Milomir Kovačević, zvaný Strasni
Milomir Kovačević se narodil v Cajniče (v bývalé Jugoslávii) v roce 1961. Fotografií se začal zabývat ve svých 17 letech a v roce 1986 se stal členem Asociace profesionálních novinářů.

Kovačević se od počátku své profesionální dráhy snaží zachytit především život na ulici a atmosféru kulturních akcí v Sarajevu. Můžeme ho nazvat kronikářem města osmdesátých let. Kovačević nevyhledává „krátkodobé“ snímky s nádechem senzace. Jeho fotografie, jež zhotovil ještě před vypuknutím občanské války, zachycují tabuizovaná témata tehdejšího režimu: život ve věznicích, atmosféru poutních míst, jako je Medjugorje coby symbol návratu náboženství do zemí bývalé Jugoslávie. Začátkem devadesátých let dvacátého století se v jeho fotografiích odrážejí probíhající hluboké změny ve společnosti a vznikají dvě série fotografií: sarajevské graffiti a předvolební plakáty hlavních politických stran prvních „svobodných“ voleb v Bosně a Hercegovině. Kovačević – politický fotograf – zachycuje vše, co souvisí s politickým životem (všeobecná shromáždění třech nacionalistických stran, setkání jejich lídrů, parlamentní schůzky, mírové manifestace, vězení), jakož i fotbalové fanoušky, koncerty, divadelní představení, bleší trhy…).
Fotoaparát Milomira Kovačeviće sleduje zblízka též události roku 1992 v Sarajevu. Ale protože je jedním z obyvatel Sarajeva, jeho pohled se radikálně liší od pohledů zahraničních fotografů.
Mezi lety 1992 a 1995 vytváří několik sérií fotografií: zaprášené, krví potřísněné podobizny zlomeného Tita, válkou zničené památníky a budovy, náhrobní kameny sarajevského hřbitova, neznámé oběti války, každodenní život obyvatel města zasaženého válkou. Většina těchto snímků byla vystavena v letech 1993 a 1994 v galeriích obléhaného Sarajeva. Přestože návštěvníci museli překonávat most ostřelovaný snajpery, Kovačevićovy výstavy patřily v Sarajevu k nejvíce navštěvovaným kulturním akcím. Autor k tomu řekl: „Když člověk vidí, jak lidé riskují vlastní životy, aby se přišli podívat na mé fotky, dává vám to neuvěřitelnou sílu dál fotit.“

V roce 1995 Milomir Kovačević, který během tří let nasnímal na třicet tisíc fotografií z válkou postiženého Sarajeva, přijíždí do Paříže, kde pokračuje ve své práci fotografa a účastní se mnoha výstav. Nejprve vytváří významné série portrétů. Ačkoliv Kovačević není válečným fotografem, jedná se o angažovaného fotografa. V roce 2001 přijímá pozvání na výstavu „Centrum kulturní dekontaminace“ a je prvním fotografem vystavujícím v Bělehradě své fotky ze Sarajeva z let 1992-1995.

V Paříži vznikly dvě série fotografií, ústředním tématem první z nich s názvem Nevinní svatí jsou pařížské hřbitovy. Druhá série zachycuje hráče šachu ve čtvrti Halles, na které se Kovačević chodí dívat. Rovněž se účastní společné výstavy fotografů z různých koutů světa Sarajevo Self Portrait, z níž vzniká monografie vydaná v New Yorku.

Série Kovačevićových obrazů nás nepřestávají fascinovat díky autorově schopnosti zachytit v každé lidské bytosti to neobyčejné. Ve své sérii Moudrost pilířů nám dává nahlédnout do života jedné pařížské kavárny “Le Petit trou de Bretagne“ (Zapadlý kout Bretaně) ve třetím pařížském obvodu a do života jejich „pilířů“. Tento empatický fotograf dokáže navazovat se svými modely velmi úzké vztahy a plní jakousi funkci propojovatele tím, že je zapojuje do všech fází svého fotografického projektu, od výběru fotografií až po instalaci výstavy. Na zdech kavárny vystavoval celkem třikrá, a to v letech 2005, 2006 až 2007.

Jeho posledním projektem je výstava Sarajevo v srdci Paříže, která proběhla v roce 2008 v pařížské galerii „Fait et Cause“ pod uměleckým vedením Roberta Delpirea.

Kovačević, fotograf protikladů zachycuje na svých snímcích smrt i život, minulost i přítomnost, věčnost i pomíjivost, přičemž z nich vyzařuje násilí, ale zároveň neobyčejná vyrovnanost. Jejich kvalita spočívá především v jejich obrazové síle, bez jakýchkoliv snah o stylizaci. Kovačević s námi sdílí svůj osobní příběh, který je často i naším vlastním příběhem.

www.milomirkovacevic.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milomir Kovačević, zvaný Strasni: Le Petit trou de Bretagne – trochu jiná pařížská kavárna