Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milena Šoltészová : grafika a kresby

Do 4.8.2019 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Milena Šoltészová : grafika a kresby.

Průvodní text kurátorky výstavy Aleny Laufrové:

Milena Šoltészová vystudovala v letech 1961 až 1967 Akademii výtvarných umění u profesora V. Tittelbacha, A. Pelce a L. Čepeláka a později absolvovala tříletý postgraduál se zaměřením na restaurování obrazů, soch i nástěnných maleb. Restaurátorská profese jí zajišťuje existenci a vedle toho se průběžně věnuje vlastní výtvarné činnosti. Inspirací Mileny Šoltészové je od počátku poezie autorů jako je například R. M.Rilke, F. Hölderlin a V. Holan (některé autorčiny ilustrace vyšly v edici Poezie v nakladatelství Československý spisovatel). Opakovaně se vrací ke krajinám, přírodním motivům a předmětům a výjevům obyčejného života. Někdy se objevuje i písmo, které odkazuje k básnickému textu. Nepopiratelné je okouzlení umělkyně tvorbou italského malíře a grafika Alberta Morandiho, jehož celoživotním námětem byly především lahve různého tvaru, velikosti i zabarvení. Grafička vnímá magii všednosti a jedinečným, úsporným a zdánlivě věcným způsobem ji předkládá divákovi. Šoltészová nejdříve pracovala v technice leptu s akvatintou, nakonec definitivně volí techniku suché jehly (kalafunové zrno akvatinty nahrazuje smirkový papír) na hliníkové matrici, kterou někdy vysekává na jednotlivé segmenty, jež skládá opět do celku, či plotnu dosekává. Tento zásah do kovu jí umožňuje dostat do kompozice čistě bílou ohraničenou „barvu“, která zvýrazní kontrast v plochách, podtrhne konturu tvaru a dodá grafickému listu dynamiku a specifický výraz. Grafička zároveň vytrvale kreslí, buď zachycuje skutečnost nebo ve skicách hledá varianty kompozičního řešení, o které opírá svoji další práci. Především však je pro ni kresba (tužkou i perem) výsostným médiem, který ji přitahuje bezprostředností a technickou nenáročností. Tvorba Mileny Šoltészové je konzistentní, svébytná a neokázalá. Její grafické listy mají poetiku, nikoliv však prvoplánovou a očividnou, ale prožitou a přesvědčivou. Kdo se grafikou zabývá a rozumí jí, dobře ví, že tvorba této skromné umělkyně má své pevné místo v české grafice, a to kontinuálně již od 70. let minulého století.

Alena Laufrová, kurátorka výstavy

…..

Všechny fotky z výstavy a vernisáže: Petr a Petr Novotný.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milena Šoltészová : grafika a kresby