Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Pekař – Popovrchu

Do 10.10.2020 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Milana Pekaře – Popovrchu. Otevřeno pondělí–sobota 10–18 hod.

Popovrchu, výstava Milan Pekaře, pedagoga Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM, do hloubky zkoumá keramické glazury jako nosiče informací. Výzkumná část zde plynule přechází do výtvarné tvorby.

Tvorba Milana Pekaře vychází ze studia a zásad používání glazur a jejich funkcí. Autor své poznatky dále zhodnocuje, experimentuje a vytváří vlastní glazury, které aplikuje na různé povrchy – vázy čistých tvarů, nebo naopak na keramické objekty modelované ze za měkka extrudovaných profilů. Využívá zákonitosti vztahu mezi tvarem, barvou a strukturou povrchu. „Zkoumání tohoto vztahu pro mě momentálně představuje největší motivaci k dalšímu rozvoji. Keramické nádoby a objekty chápu jako trojrozměrné plátno. Kruhovou formu objemu váz vnímám jako do sebe zacyklený nekonečný povrch“, říká ke své práci Milan Pekař.

Charakteristická je pro něj především práce s krystalickými glazurami. Oživuje dlouho nepoužívané staré technologie a zároveň je obohacuje o výsledky vlastních experimentů s různými oxidy kovů. „Práce se základními chemickými prvky a jejich sloučeninami spojená s účelným používáním teploty při výpalu přináší nečekané odstíny barev, různorodé struktury a někdy i zcela nové minerály. V rámci svých experimentů dochází nejen k jedinečným barevným kombinacím a texturám založeným na spontánním dynamickém růstu krystalů, ale daří se mu také vytvářet vlastní unikátní směsi, jako například metalické krystalické glazury“, popisuje jedinečnost práce Milana Pekaře kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

Výstava Popovrchu je výsledkem Pekařovy doktorské práce. Kromě samotných artefaktů, zde představuje i experimentální technologickou část, například prostřednictvím snímků glazur pořízených elektronovým mikroskopem. Jeho pokusy s glazurami dokumentují stovky testovacích váziček, jejichž instalace volně odkazuje k „porcelánovým místnostem“ na šlechtických sídlech. Součástí prezentace jsou i série porcelánových váz s různými druhy krystalických glazur, nebo keramické objekty  – nábytek vycházející z archetypálních tvarů architektury a užitého umění.

Autor výstavy: Milan Pekař
Kurátor: Radek Wohlmuth
Instalace: Klára Bužková
Grafika: Adam Willant
Fotografie: Viktorie Macánová
Spolupráce: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Pekař – Popovrchu