Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Maur: Stíny, rastry, doteky

Do 1. 4. 2024 je v Museu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Milana Maura: Stíny, rastry, doteky.

Milan Maur patří od osmdesátých let mezi naše přední představitele konceptuálního umění, zkoumá vztah mezi řádem a náhodou. Vycházel z pozorování krajiny, ale brzy dospěl ke kompozicím určeným předem danými pravidly. Důležitou součástí jeho tvorby se staly záznamy přírodních procesů, v nichž se setkává racionální chápaní s iracionálním. Z nich vycházejí číselné řady, na které navazuje optické a akustické vyjádření. Zajímá ho systém a také chyby, které v něm mohou nastat.

V jeho tvorbě se setkávají náhodné doteky s geometrickými rastry. Sleduje a zaznamenává stíny větví stromů ve stejných časových intervalech, gestem vyjadřuje pohyb větví stromu ve větru. Zakresluje sněhové vločky dopadající na papír, kolísání hladiny řeky, rytmus pohybu hmyzu, zapisuje postupné opadávání lístků na větvičkách. Zabývá se také přístupem matematiků a filozofů k náhodě.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Maur: Stíny, rastry, doteky