Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Kuzica: „12“

Pouze do 29.8.2019 bude v Galerii Hala C, Drahobejlova 15, Praha 9 (vstup z Lihovarská 12), přístupná zajímavá výstava slovenského umělce Milana Kuzici: „12“.

Námět instalace „12“ symbolicky vyjadřuje úzké sepětí židovské a křesťanské kultury. Podle Starého zákona židovský patriarcha Jákob Izrael rozdělil zemi mezi svých dvanáct synů, považovaných za předchůdce dvanácti kmenů izraelského národa. Každému ze synů měl Jákob na smrtelném loži požehnat, určit symboliku v podobě drahokamu, ikony a barvy vlajky, předznamenat charakter a osud každého z kmenů. Jejich počet poukazuje na přímou souvislost s Novým zákonem. Ježíš Kristus totiž ustanovil dvanáct apoštolů, aby hlásali evangelium. Proto bývá apoštolské kolegium označováno za zakladatele nového Izraele. Číslo dvanáct reprezentuje mnohé významy ve vědních oborech jako matematice, astronomii, fyzice a chemii nebo anatomii. Neodmyslitelný význam má ve všech kulturách, náboženstvích a posvátných kultech. I když instalace poukazuje primárně na vzájemné přesahy židovského a křesťanského společenství, nevyhne se jistě ani dalším významovým asociacím.
Sochařská instalace je složena z dvanácti nekonkrétních skulptur. Z větší části je jejich forma přiznána v naturální, zdánlivě neopracované, surové podobě materiálu. Odlišné průřezy objekty odhalují nitro (duši) každého z nich – působí jako adaptované, vyhlazené, barvené plochy, jejichž obrysové linie částečně konkretizují jednotlivé tělesné tvary. Asociují trýznivé dějiny izraelského národa a raného křesťanství. Konfrontaci přírodních a syntetických materiálů umocňují vzájemné barevné kontrasty. Charakter instalace se mění vzájemným působením objektů a světelnými podmínkami. Barevná a tvarová interakce se odehrává na ploše evokující šachovnicové pole. Variabilita jednotlivých skulptur v komunikaci s pozorovateli ovlivňuje nejen vizuální působení celku, ale i výklad děje. Aplikuje principy šachové hry ve společenských vztazích.
Součástí výstavy je výběr dvanácti grafických listů z cyklů „Brány“ a „Cesty“. Tyto abstraktní experimentální grafiky zhodnocují nejen autorův cit pro barevné vidění, ale umocňují i téma výstavy odkazem k cestám a branám Jeruzalémským.
Bronislava Kuzica Rokytová, kurátorka výstavy

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Kuzica: „12“