Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Křenek a Jan Vít: Paralelní cestou

19. 2.-3. 3. / Nová síň / Malba

Pouze do 3.3.2019 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Milana Křenka a Jana Víta: Paralelní cestou.

Milan Křenek

Po ukončení FEL ČVUT Milan Křenek navštěvoval večerní kurzy kreslení a byl přijat na nástavbové  večerní  studium na SOŠV. Úspěšně složil zkoušky na AVU, ale nebyl přijat pro nemožnost následného denního studia dvou vysokých škol dle tehdejších komunistických předpisů.
Z AVU dostal doporučení pro mimořádné studium výtvarné výchovy na FF UK. Absolvoval studium pedagogiky na ČVUT a to mu umožnilo studium výtvarné výchovy na PedF UK, které ukončil v roce 1990. Celoživotně byl učitelem elektrotechnických předmětů na středních školách a na PedF UK. Výtvarnou výchovu  v malém rozsahu vyučoval na PedF UK v rámci oboru Pedagogika volného času. V prázdninových přípravných kurzech pro studium na rakouských vysokých školách výtvarného zaměření (Atelier „A“ Wien) vyučoval pět let kresbu a částečně malbu.
V současné době je členem tří profesionálních výtvarných spolků.
Realizoval 60 samostatných výstav a zúčastnil se 84 výstav kolektivních. V roce 2018 byl vybrán k společné výstavě se Spolkem berlínských umělců v Praze a Berlíně.
Namaloval asi tisíc obrazů, z nich přibližně sto se nachází v německých soukromých sbírkách.
Do jeho tvorby vstupují, na hranici mezi figurací a abstrakcí, také náměty situační a dějové, spojené se svébytným symbolickým ztvárněním. V takto pojatých dílech zobrazuje jevy a problémy současné společnosti, přenesené do říše stylizovaných zvířátek či příšerek.
Milan Křenek není jen malířem, ale i turistickým  průvodcem v německém jazyku , cvičitelem tělesné výchovy,  inženýrem elektrotechniky a docentem pedagogiky.

Jan Vít   –  muž několika talentů.

Bývalý sólista souboru pantomimy Ladislava Fialky v Divadle na Zábradlí a Černého divadla Jiřího Srnce.
V současné době se věnuje výtvarnému oboru –  sochařství. Je členem Nového sdružení pražských umělců, které založil v roce 1992 malíř Jiří Načeradský.
Jan Vít prošel obdobím portrétní tvorby i obdobím realistické figury. V pozdějších plastikách reflektuje divadelní a taneční zkušenost a není mu cizí ani novozákonní tématika.
Jeho tvorba osciluje mezi expresí a geometrickou kompozicí, mezi hrou a konstrukcí. Pro jeho současnou tvorbu je charakteristická abstrahovaná minimalistická forma dynamické figury. Důraz klade na čistotu linií, vyváženost a stylizaci tvarů, avšak vždy s vnitřním obsahem.
V posledních letech vyprofiloval svůj nezaměnitelný osobitý styl se silným estetickým nábojem.
Sám autor dodává, že při své práci si často vzpomene na slova designera Williama Morrise, který řekl, že doma bychom neměli mít nic, co není užitečné nebo krásné.
Jan Vít se účastnil mnoha výstav a je zastoupen v soukromých sbírkách a galeriích doma i v zahraničí.
Žije a pracuje v Praze.

Podle Oscara Wilda „umění je cesta“- a tak se vydejme společně na „cestu“, na kterou nás autoři, Milan Křenek a Jan Vít, zvou.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Křenek a Jan Vít: Paralelní cestou