Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Krajíček – Fluidum

Do 15.1.2020 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova a pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá výstava Milana Krajíčka – Fluidum.

Sklo je natolik pozoruhodný materiál, že dokáže vzbuzovat emoce samo o sobě. Strhává na sebe pozornost tak, že není pro tvůrce snadné podřídit jej své vlastní představě. Snad i proto je tolik sklářských umělců, ale jen nemnoho sklářského umění.

Milan Krajíček (*1977) patří k těm studentům prof. Vladimíra Kopeckého na pražské UMPRUM, kteří – s krédem svého pedagoga „když nemáš co říci, neříkej nic“ pod kůží – se se ke své autorské tvorbě dostávali postupně a bez velkého halasu. Po letech hledání však Krajíček, působící do té doby jako designér a pedagog na Akademii ve Světlé nad Sázavou, přišel s pozoruhodnou originální koncepcí. Nádoby a objekty, zhotovené vlastní inovativní technologií tavené skleněné plastiky, rozvíjející tvarosloví broušeného skla z oblasti Vysočiny, tzv. trojhránku, v sobě šťastně spojily experiment řemeslný a výtvarný.

 

S každým dílem Krajíček zachází dál a dál v hledání možností skla a své imaginace. Sklo je v jeho pojetí fluidum, vskutku alchymistická esence, z níž vytváří díla na pomezí pevného a tekutého stavu. Nebojí se dekonstrukce tvaru, hry s hmotou a jejím okolím, prolínání vnitřního a vnějšího prostoru. Přestože je zkušený designér, odolal pokušení designovat umění, tedy vycházet vstříc aktuálním trendům, ale skutečně tvoří, vydává se na tenký led osobitosti, což by mělo být metou každého kreativního jedince.

Tvůrčí cesta, již si Milan Krajíček zvolil, zasluhuje respekt a uznání. Je v pravém slova smyslu poctivě odpracovaná, jak v přístupu ke sklu, tak k sobě samému. Jeho objekty přinášejí do současného českého sklářského umění specifický tón, který v něm nezní často – splynutí inovativní technologie se svébytnou výtvarnou vizí.

Petr Nový

Hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Kurátor Galerie KuzebauchFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Krajíček – Fluidum