Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Houser: Pictura naturans

7. 12.-24. 1. / DSC Gallery / Instalace

Do 24.1.2017 bude v Galerii Dvorak Sec Contemporary, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná skvělá výstava Milana Housera: Pictura naturans.

Milan Houser se dlouhodobě věnuje abstraktní malbě prolínající se s objektovou tvorbou. Od roku 2008 jako pedagog na Fakultě výtvarných umění v Brně a od roku 2011 se stal jejím děkanem. Jeho díla jsou zastoupena ve státních a soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí.
Houser na této své druhé výstavě v DSC Gallery dále rozvíjí svou práci se speciálně vyráběným lakem, který je jeho dominantním technologickým prostředkem. Jeho obrazy vznikají tak, že lak opakovaně nalévá a nechává schnout, aby se tak z mělkých okrajů dostával k mohutné hloubce a komplikovaným barevným fúzím. Jak popisuje kurátor výstavy Václav Hájek, výrok „pictura naturans“ odkazuje právě k procesuálnosti tvorby, k pohyblivosti proměn, k odkrývání možností malby „an sich“. Nové obrazy Milana Housera jsou na konstrukcích/kostrách vypnuté jako impregnované kůže. Integrální součástí výstavy jsou i vyklíčené brambory, které zcepeněly v bronzovém odlitku v různé fázi pohybu. Část objektů je vystavena ve speciálně navržených vitrínách od Studia Olgoj Chorchoj.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Houser: Pictura naturans