Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Grygar: 2019

Do 5.1.2020 bude ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, ve velké dvoraně, přístupná krásná výstava Milan Grygar: 2019.

Výstava Milana Grygara (1926) v ucelené instalaci retrospektivně shrnuje tvorbu tohoto nejdůležitějšího českého umělce v oblasti propojení zvuku, obrazu a tělesného gesta.

Jádro prezentace tvoří audiovizuální smyčka spojující práce na papíře se zvukovými nahrávkami jejich vzniku a video-dokumentací série zásadních akcí z šedesátých let minulého století.

Ve čtyřech akustických kresbách (1965, 1969, 1970) Grygar unikátně a pravděpodobně poprvé v historii propojil vizuální výsledek, kresbu na papíře, s nahrávkou jeho vzniku – dotykem předmětu o povrch papíru –, a upozornil tak na dějový rozměr aktu kreslení, jeho gradaci a trvání v čase. Vytvořil nové médium: akustickou kresbu zrovnoprávňující optickou a zvukovou složku.

V akci Živá kresba (1969) dále narušil linearitu aktu kreslení dosažením polyfonie zvuků a kresebných linií tím, že přidal dalších aktéry-kreslíře, jako jsou natahovací hračky (slepičky nebo klauni na trojkolce). Zároveň tak zdůraznil důležitost náhody a nekontrolovatelnosti v umění. Hmatová kresba (1969) a Kroky (1970) naopak poukazují na přirozené limity a rytmus pohybu lidského těla a způsob, jakým se vždy promítají do uměleckého díla.

Zásadní série Polemika se čtvercem (1990–1993) navrací Grygarovo dynamické pojetí umění zpět k malbě. Procesuálnost a dějovost ztělesňuje světelná přímka protínající černý hluboký prostor. Série Antifony, tedy protihlasy, na kterých Milan Grygar pracuje souběžně od devadesátých let, jsou opět vizuálním, optickým ztvárněním zvukové intenzity. Pohled na ně stimuluje pocity zvukové události.

Výstava představuje i Prostorové partitury, sérii plastik vyrobených podle papírových modelů z šedesátých až osmdesátých let. Otevírání jednotlivých ploch do prostoru a dynamická barevnost je notovým zápisem v jiné formě, prostorovým přepisem rytmů a harmonií.

Výstava se koná v rámci oslav 30 let svobody a je součástí výstavního cyklu Tři umělci – tři generace.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Grygar: 2019