Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Čadek – obrazy a grafika, Barbora V. Daušová – plastika: Dotek linie 2

17. 2.-5. 3. / Galerie 9 / Malba

Do 5.3.2020 bude v galerii 9, v přízemí Vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 (metro Vysočanská), přístupná zajímavá výstava Milan Čadek – obrazy a grafika, Barbora V. Daušová – plastika: Dotek linie 2.

MILAN ČADEK se narodil v roce 1964 v Českých Budějovicích. Od mládí prošel tradičními výtvarnými kurzy a později absolvoval výuku figurální kresby v pražských ateliérech na Národní třídě a na Florenci. Zpočátku se ve své tvorbě věnoval krajině a zátiší zpracovaných technikou olejo-malby a kresby. V polovině 80. let se k nim přidala grafika, zvláště pak suchá jehla doplněná leptem a linorytem. V současné době je zaujat figurální tématikou. Občas experimentuje s abstrakcí.

Páteřním dílem jeho grafické tvorby, spočívají na deskách hliníkových, zinkových a měděných, je soubor grafik, významně ovlivněný náboženskou (křesťanskou) tématikou. Jeho čtrnáct zastavení křížové cesty dokládá, že se nevyhýbá ani obsahově náročným tématům, která mu navíc umož-ňují projevit vlastní představu o dávno minulých dějích. Je pro něj charak-teristická úporná snaha o zkratku na jedné a obava z doslovnosti na druhé straně, samozřejmě umocněná zvolenou technikou.

S podobným tvůrčím přístupem se Čadek věnuje i svým olejomalbám. Ať už jde o cyklus inspirovaný tancem, v němž se zcela přirozeně lidská těla ocitají v situacích, která svou expresivitou Čadkovi naprosto vyhovují, nebo o cyklus aktů či dvojaktů.

Milan Čadek svou tvorbou prokazuje prosté a svým způsobem i genera-cemi ověřené danosti života: vše podstatné, lásku, krásu, ale i pravdu je potřeba neustále hledat. Co se samo nabízí, nestojí za řeč, tedy v tomto případě spíše za námahu vidět.

 

BARBORA V. DAUŠOVÁ patří k mladé generaci sochařek. Vystudovala obor sochařství na Západočeské univerzitě v Plzni v současné době se zabývá převážně figurální tvorbou. Spolupracuje s umělci a designovými studii. Je členkou umělecké skupiny Posedlí, několikrát nominované na cenu Czech Grand Design. Pravidelně vystavuje na samostatných i společných výstavách.

Její sochy „Múzy umění“ jsou stálou expozicí v Art Restaurant Mánes, další jsou součástí soukromých sbírek v České republice i v zahraničí.

Pro výstavu v Galerii Prahy 9 připravila sérii nových soch, ve kterých roz-víjí svou figurální tvorbu. Zachycuje ladnost pohybu lidského těla v lince tvořené z drátu. Sochy poté pochromuje, a tím umožní nové vnímání mate-riálu. Tato kombinace dává sochám lehkost a zároveň luxusní rozměr. Inspirující, pozitivně laděné sochy tak vytváří v interiéru poutavý bod.

„Neustálý tvůrčí proces formování drátu do oblých křivek lidské postavy je právě to, co mě na plastikách baví.“

……..

Všechny fotky z výstavy: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Čadek – obrazy a grafika, Barbora V. Daušová – plastika: Dotek linie 2