Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Čadek – obrazy a grafika, Barbora Daušová – plastiky

7. 4.-23. 4. / Galerie 9 / Malba

Do 23.4.2015 bude v galerii 9, v Přízemí vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 (metro Vysočanská), přístupná výstava Milan Čadek – obrazy a grafika, Barbora Daušová – plastiky.

MILAN ČADEK

Grafik a malíř Milan Čadek prošel tradičními výtvarnými kroužky a později také dvěma kurzy figurální kresby v pražských ateliérech na Národní třídě a Na Florenci. Zpočátku se věnoval krajinomalbě a zátiší zpracované technikou olejomalby a kresby. V polovině 80. let minulého století se k nim přidala grafika, zejména suchá jehla, zprvu doplněná leptem, čas od času i linorytem. V současné době je zaujat figurální tématikou. Občas experimentuje s abstrakcí. Páteř jeho – jak sám, do značné míry nepatřičně, poznamenává – amatérské výtvarné práce spočívá na deskách hliníkových, zinkových a především měděných.
Má za sebou osm výstav (ta letošní dubnová v Galerii 9 je devátá), dvě instalace a svými ilustracemi doplnil také vydání knihy Lawrence Ferlinghettiho Láska ve dnech vášní (nakladatelství Maťa, 1996).
Cesty pana Čadka a vysočanské galerie se připravovanou výstavou protnou již počtvrté. K prvnímu setkání došlo v roce 1998, kdy v jejích prostorách představil výběr ze svých grafických prací. Při následujících dvou výstavách (2000 a 2003) grafiky obohatily i olejomalby.
Čtvrtému setkání s Galerií 9 dominují dva figurální obrazové cykly a je-den grafický soubor. Soubor grafik, významně ovlivněný náboženskou (křesťanskou) tématikou, vzniká průběžně od konce 90. let minulého století a lze jen doufat, že není zcela uzavřen. Úporná snaha o zkratku na jedné a obava z doslovnosti na druhé straně, samozřejmě umocněná zvolenou technikou, je patrná již u nejstarších grafik cyklu: Poslední večeře (1998) a Svatá rodina (1999). Často spíše tušíme, ale o to víc jsme možná překvapeni, že vše podstatné, a co víc, i nezachytilné (ve vztahu k tématice cyklu by sa dalo říci dokonce „zázračné“) v nich Čadek vyjád-řil. K motivu pokorného poklonění se před Dítětem se autor vrátil ještě v roce 2013 svým Klaněním tří králů. Matka starostlivě upravující zavi-novačku kolem tváře novorozeňátka a v němém úžasu zírající tváře mudrců z východu. Uznejte, že se mu to povedlo!
S podobným tvůrčím přístupem se snaží Milan Čadek věnovat i svým olejomalbám. Ať už jde o cyklus inspirovaný tancem, v němž se zcela přirozeně lidská těla ocitají v situacích, která svou expresivitou Čadkovi naprosto vyhovují, nebo o cyklus aktů či dvojaktů. Jsme znovu na jevišti světa a zadní reflektor decentně proklesluje pouze část křivek a semtam přidá i nějaký ten stín. Víc opravdu není potřeba.
Oba obrazové cykly a soubor grafik naprosto přirozeně doplňuje několik starších abstraktních obrazů.
Milan Čadek svou tvorbou prokazuje prosté a svým způsobem i genera-cemi ověřené danosti života: vše podstatné, lásku, krásu, ale i pravdu je potřeba neustále hledat; co se samo nabízí, nestojí za řeč, tedy v tom-to případě spíše za námahu vidět. I proto určitě v průběhu měsíce dubna navštivte Galerii 9.

Roman Straka

MgA. BARBORA DAUŠOVÁ
vystudovala obor sochařství na Západočeské univerzitě v Plzni. Je členkou umělecké skupiny Posedlí, která byla několikrát nominovaná na Czech grand design.
Zabývá se pohybem lidského těla, jeho proměnami a dynamikou, které zpracovává v různých materiálech.
Jako host Milana Čadka na této výstavě představí menší figury vytvořené ohýbáním drátů. Díla jsou inspirovaná tancem a vztahem mezi mužem a ženou.
http://barboradausova.cz/

http://galerie9.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Čadek – obrazy a grafika, Barbora Daušová – plastiky