Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michala Čechury a Jana Meleny: Potkali se v Brně

4. 4.-30. 4. / Art Fabrika / Malba

Do 30.4.2016 bude v ateliéru výtvarných kurzů Art Fabrika, U Zvonařky 9, Praha 2, přístupná zajímavá výstava obrazů a kreseb Michala Čechury a Jana Meleny: Potkali se v Brně.

Michal Čechura je v Plzni narozený, v Brně studovaný a v současnosti v Praze žijící a tvořící malíř a designér. Vystudoval malířství na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v ateliéru prof. Martina Mainera. Setkání s Martinem Mainerem bylo pro Čechurovu tvorbu jistě velmi obohacující, můžeme nalézt výtvarné elementy (smysl pro barvu a narativitu ve vizuálním projevu), které jsou pro dílo Mainera a Čechury společné.
Dalším Čechurovu tvorbu obohacujícím impulzem, který jistojistě vybudil jeho malířskou fantazii, bylo členství v umělecké skupině PUNKWA, ve které byl zároveň zakládajícím členem vedle Lukáše Hladíka, Vladimíra Hrušky, Lukáše Karbuse, Jana Karpíška a Zbyňka Linharta. Tato výtvarná skupina založená v únoru 2005, se stala v prvním desetiletím jedenadvacátého století specifickým fenoménem brněnské FAVU, bylo to uskupení nesourodých, ale velmi zajímavých mladých umělců, kteří se zabývali širokým repertoárem diskuzních témat sahajících od piva přes výzkum vědomí až k sibiřským šamanům pojídajících muchomůrky červené. Všechny tyto zkušenosti vytvořily vhodné podhoubí pro Čechurův vlastní vizuální svět, ve kterém se pohybují mluvící okurky se zapáleným cigárem až po kostru – dívenku ozbrojenou pistolí ráže 9 mm. Aby toho nebylo málo, nad tímto výrazně dadaisticko-futuristickým světem plném humoru olejnatým a černým, jako asfaltové jezero Pitch na dalekém ostrově Trinidad prolétávají nejmodernější stíhačky mocností světa, které Michal Čechura tak rád maluje.
V Čechurově díle se také mohutně projevuje jeho zkušenost designéra (1. cena za interiérový design Mobitex brno 2008), důkazem je Čechurův kladený důraz na formální dokonalost díla a vytváření si jakéhosi svébytného „Gesamtkunstwerku“, přetváření světa podle vlastních estetických norem vznikajících v Čechurově podivuhodném imagináriu dr. Okurky. Tyto zásahy do vnější reality světa se projevují znovupomalováváním kýčovitých porcelánových figurek, či podivuhodně krystalické artefakty vytvářené jakoby demiurgem kultury doby polyethylenové. Čechura vytváří i vlastní komiksy, tyto specifická dílka plná černého humoru dokreslují a vysvětlují Čechurův svět, který je vše, co je zkrátka tak.

Jan Melena se narodil v Havířově 8. 11. 1986. Studoval malířství na FAVU VUT v Brně, klasickou archeologii na Masarykově univerzitě v Brně, dějiny umění a kulturní dějiny na Ostravské univerzitě v Ostravě. V současnosti žije v Praze, kde působí jako kurátor současného umění. Ve své výtvarné tvorbě se zabývá převážně kresbou a grafikou. Zkoumá možnosti vlastní imaginace, prozkoumává rozsáhlý rezervoár historické vizuální paměti, kterou se vkládáním nových symbolů snaží rekontextualizovat a znovu oživit. Výsledkem těchto snah jsou hlavy bohů, nikdy neexistujících starověkých králů či medijních bytostí z jiných lidmi ještě nenavštívených planet. Mezi své inspirační zřídla považuje spiritistické medijní kresby a Art brut. Věnuje se také ilustraci knih (Jan Vrak – Řeč která čeká na své ráno).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michala Čechury a Jana Meleny: Potkali se v Brně