Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Tomek: Proč / Warum a jiné obrazy

7. 9.-26. 9. / Nová síň / Malba

Do 26. 9. 2021 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Michala Tomka: Proč / Warum a jiné obrazy.

V nové sérii obrazů autor představuje pohledy do ulic a do krajin, ve kterých se odvíjejí složité děje.
Stafáž, kterou známe z pláten klasického malířství jako pouhý kompoziční doplněk krajiny nebo veduty, zde naopak vytváří složité a nesourodé děje, které jsou často v rozporu s „prostředím obrazu“.
Míchají se zde probíhající manifestace s náboženskými procesími, vojenské přehlídky s polehávajícími rekreanty, frontami na cokoliv atd., atd…
Zdánlivá idyličnost navozuje dojem dětských her, v pozadí se ale skrývají nebezpečné politické a společenské jevy.

………

Michal Tomek, narozen 1951

Většinu pracovního života se zabýval především restaurováním nástěnných maleb a obrazů, např. středověké malby v kostele sv. Jakuba v Telči (1979), v kostele sv. Jana Křtitele na Landštejně (1994), malby v Arcibiskupském paláci v Praze (1997-8), obrazy Mistra Theodorika na Karlštejně (1998 – 2000) a mnoho jiných.

V současné době se věnuje výhradně vlastní malířské práci, žije a pracuje v Senohrabech u Prahy.

Michal Tomek ve své tvorbě zpracovává témata, která mají více významů a vrstev. Na jeho obrazech se objevují archetypální postavy poutníka, loutkáře, provazochodce, trojského koně, čekajícího Minotaura nebo psa utrženého ze řetězu. Fantaskní krajiny jsou plné labyrintů, bran, opuštěných bunkrů, jsou to krajiny, ve kterých se prolíná s lidským tělem. Michal Tomek se vyjadřuje dokonale provedenou klasickou malířskou technikou; složitá filozofická, náboženská, mytologická a psychologická témata se na jeho malbách, akvarelech, grafice a kresbách stávají zrcadlem přítomnosti. Výtvarník Tomek nabízí původní, nemediální umění, stojící mimo módní tendence, a představuje tak ojedinělou postavu na současné české výtvarné scéně.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Tomek: Proč / Warum a jiné obrazy