Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Tomek: Příběhy z karet

20. 9.-16. 10. / Galerie kritiků / Malba

Do 16. 10. 2022 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava Michala Tomka: Příběhy z karet.

Michal Tomek se zajímal o „mariášky“ od dětství, ale spíše než hra samotná ho fascinovaly karetní figury, k nimž si vybavoval různé situace a příběhy. Dnes o nich říká, že jsou jako útržky snů, opakovaná historická sdělení, pokus o interpretaci něčeho důležitého či zasutá vzpomínka na neskončenou událost. Cyklus maleb Příběhy z karet představuje jednolitý obrazový celek, k němuž se autor neustále vrací.

Výstava cyklu maleb, oživujících fiktivní příběhy figur z hracích karet. Na jednotlivých obrazech se dostávají do prostředí a situací, jež vypovídá o jejich původním možném smyslu a společenském významu. Jedná se ale možná i o překroucené historické sdělení, útržky ze snů, anebo pokus o interpretaci něčeho důležitého či zasutou vzpomínka na nedokončenou hru. 

…………

Michal Tomek, narozen 1951

Většinu pracovního života se zabýval především restaurováním nástěnných maleb a obrazů, např. středověké malby v kostele sv. Jakuba v Telči (1979), v kostele sv. Jana Křtitele na Landštejně (1994), malby v Arcibiskupském paláci v Praze (1997-8), obrazy Mistra Theodorika na Karlštejně (1998 – 2000) a mnoho jiných.

V současné době se věnuje výhradně vlastní malířské práci, žije a pracuje v Senohrabech u Prahy.

Michal Tomek ve své tvorbě zpracovává témata, která mají více významů a vrstev. Na jeho obrazech se objevují archetypální postavy poutníka, loutkáře, provazochodce, trojského koně, čekajícího Minotaura nebo psa utrženého ze řetězu. Fantaskní krajiny jsou plné labyrintů, bran, opuštěných bunkrů, jsou to krajiny, ve kterých se prolíná s lidským tělem. Michal Tomek se vyjadřuje dokonale provedenou klasickou malířskou technikou; složitá filozofická, náboženská, mytologická a psychologická témata se na jeho malbách, akvarelech, grafice a kresbách stávají zrcadlem přítomnosti. Výtvarník Tomek nabízí původní, nemediální umění, stojící mimo módní tendence, a představuje tak ojedinělou postavu na současné české výtvarné scéně.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Tomek: Příběhy z karet