Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Tomek: Krajiny (ne)spatřené

15. 1.-3. 2. / Nová síň / Malba

Pouze do 3.2.2019 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Michala Tomka: Krajiny (ne)spatřené.

Výstava představí výběr z obrazů a kreseb z poslední doby. Neznámé krajiny, ve kterých se odehrávají zvláštní a občas nejasné události, vzpomínky z polozapomenutých snů, představy kdysi snad spatřené na jiných plátnech nebo v jiném prostoru. Krajiny se zástupy, pomníky, idoly. Někdy se do obrazu jako protiváha promítnou matematické vzorce, konstanty a symboly. V krajinách se ale odehrávají i zjevy a scény bolestně současné – trollové, boje v kyberprostoru, výlevy zla na Facebooku. I tato skutečnost se nám všem vkrádá pod zavřená víčka.

Od poslední autorovy výstavy uběhlo pouhého půl roku (“Hrdinské bitky o zítřek”, Galerie kritiků Praha, červenec 2018, kurátor dr. Vlasta Čiháková Noshiro). Na nynější výstavě v galerii Nová síň se ale představuje trochu jiná, novější kolekce prací tematicky částečně posunutá od grotesky k “temným krajinám”. Zejména výběr z kreseb, které vznikají od roku 2017, naznačuje tento vývoj, který autor od kreseb postupně převádí také do malby.

………

Michal Tomek, narozen 1951

Většinu pracovního života se zabýval především restaurováním nástěnných maleb a obrazů, např. středověké malby v kostele sv. Jakuba v Telči (1979), v kostele sv. Jana Křtitele na Landštejně (1994), malby v Arcibiskupském paláci v Praze (1997-8), obrazy Mistra Theodorika na Karlštejně (1998 – 2000) a mnoho jiných.

V současné době se věnuje výhradně vlastní malířské práci, žije a pracuje v Senohrabech u Prahy.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Tomek: Krajiny (ne)spatřené