Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Škoda: V rámci procesu

Do 25.3.2016 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná výstava Michala Škody: V rámci procesu.

Možná poslední příležitost setkat se s obrazy Michala Škody budou mít návštěvníci jeho výstavy v galerii Kvalitář. Škoda se rozhodl v roce 2010 opustit klasickou malbu a soustředit se dále především na kresbu, autorské knihy a specifické instalace přímo pro dané prostory. Malby na MDF deskách, které vystaví na své, do jisté míry bilancující, autorské výstavě nazvané V rámci procesu, vznikaly v letech 2005 – 2009.
Škodovy práce, představené na této výstavě, vychází z inspirace městským prostředím a architekturou. Dlouhodobě ho zajímá především člověk a jeho místo, vnímání prostoru v jeho komplexnosti. Zásadním momentem je v tomto období pro Škodu redukce obrazu, kdy bez jakýchkoliv literárních nánosů nabízí možnost k hlubšímu zamyšlení. Snaží se hledat pozitivní prázdno. „Jsme v zajetí obrazů, prostředí přesyceném informacemi, mnohdy klamnými a hloupými, v jakési městské džungli, směsici reklam, rádoby chytrých sloganů,“ komentuje své pocity z období, kdy se věnoval malbě.
Neméně důležité je zachycení vztahů, které v prostoru vznikají mezi stavbami, předměty, ale i námi samými.
Šedá, černá a bílá, jednoduchost a řád, to jsou na první pohled charakteristické rysy Škodovy tvorby. Tato volba ovšem není samoúčelná. Škoda ji volí jako záměrný protipól barevného a chaotického přesycení atributů typických pro prostředí materialistické a konzumní společnosti, proti které se vymezuje. Samotná geometrická abstrakce není cílem, nýbrž prostředkem vyjádření, o které se Škoda v rámci své tvorby pokouší. Nesnaží se o ztvárnění reality tak, jak ji vidí ostatní, ale naopak o integraci reálného architektonického prostředí do svých intimních představ. Díky tomu vznikají strohé obrazy, odkazující k jeho čistému vnímání světa okolo sebe.
Výstava V rámci procesu v Kvalitáři je významná nejen jako pomyslná tečka za určitým obdobím umělce, ale také jako první příležitost vidět právě tyto obrazy v Praze.

Michal Škoda ( * 1962, Tábor )
.
Jeho dílo bylo doposud představeno v nespočtu domácích i zahraničních galeriích a muzeích v rámci samostatných i kolektivních výstav a je zastoupeno v řadě soukromých i veřejných sbírek.
Od roku 1997 působí také jako hlavní kurátor Domu umění města České Budějovice.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Škoda: V rámci procesu