Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Škoda: Ticho míst

Do 31.7.2018 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná výstava Michala Škody: Ticho míst. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Výstava Ticho míst představuje nový soubor kreseb tužkou Michala Škody, ve kterém se autor zabývá vztahem člověka k prostoru i ke konkrétnímu místu. Kresby budou prezentovány v galerii Kvalitář, spolu s výběrem z jeho autorských knih z posledních tří let, odhalujících princip uvažování uplatněný ve vystavených dílech.

Michal Škoda se ve své práci zabývá především vnímáním prostoru, lidskou perspektivou, vztahy a řadou otázek spojených s naší existencí v rámci každodenního života. Všímá si především míst ovlivněných člověkem, ať už se jedná o architekturu, nebo o nenápadný environmentální prvek v krajině. Dlouhodobým mapováním těchto „tichých míst” a subjektivním přenosem trojrozměrného prostoru na papír, redukuje umělec realitu až do podoby černobílých geometrických fragmentů.

Na výstavě uvidíte doposud neprezentované kresby tužkou z posledního období, doplněné autorskými knihami.

Jedná se o druhou samostatnou výstavu Michala Škody v galerii Kvalitář, se kterou autor dlouhodobě spolupracuje.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Škoda: Ticho míst