Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Škoda: Ne/místa

Do 27.9.2020 bude v Atriu na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3, zdarma přístupná zajímavá výstava Michala Škody: Ne/místa.

V pořadí druhým výstavním projektem vzešlým z Open Call, který se díky nouzovému stavu koná v náhradním termínu, je komorní projekt NE/MÍSTA Michala Škody. Je koncipován přímo pro prostory Galerie Atrium a představuje materializaci kurátorského uvažování o jednom z důležitých fenoménů v tvorbě autora. Pro název a ideu výstavy byl v textové rovině vyzván k tvořivé polemice pojem „nemísta“ od antropologa Marca Augého, aby mohl být následně užitý k přiblížení autentického uměleckého vidění a podání světa v kresbách, objektech a fotografiích Michala Škody. Škodova NE/MÍSTA mají specifické vizuální kvality a sugestivní atmosféru. Jsou zbaveny identity, nikoliv však individuality. Nejsou to místa sdružování, naopak jsou to místa kontemplativní samoty a pozitivního prázdna. Výstavu zahájí kurátorka společně s autorem.

Kurátorka: Silvia L. Čúzyová

Supervize projektu za Za Trojku, příspěvkovou organizaci: Petr Vaňous

Michal Škoda / 1962, Tábor, Česká republika

Na počátku své tvorby se věnoval keramice a vytvářel především objekty organického tvarosloví. V roce 1993 se rozhodl pro nový začátek a zcela odlišný přístup k tvorbě i směřování. Velice důležitým tématem se mu stává prostor, architektura, ale rovněž otázky vázající se k tématům naší existence. Od roku 1996 paralelně pracuje na autorských knihách reflektujících jeho život a tvorbu. Další zlom v tvorbě přichází na přelomu milenia, u Škody dochází k opětovné redukci a to jak v uchopení forem, tak především v barevnosti. Roky 2000 – 2003 jsou obdobím bílých, nástěnných, prostorových objektů a 2005 až 2010 tzv. “obrazo-objektům” – obrazům malovaným také na MDF deskách, kde však užívá další barvy, především černou a různé odstíny šedé. Od roku 2011 se vedle tvorby autorských knih a volnému cyklu Čas a prostředí (jenž se od autorských knih odvíjí a na konci roku 2017 byl ukončen) věnuje výhradně tužkovým grafitovým kresbám na papíře, vrací se do jisté míry k tématům, kterých se kdysi “dotkl”, ale již s nabytím určité životní zkušenosti a rovněž se mění samotná vizuální stránka s patrným autorským rukopisem. Příležitostně také vytváří site-specific instalace pro dané prostory. Jako svoji doposud nejzásadnější realizaci považuje zrcadlový objekt v rámci “Postní intervence” v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze (2015).

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Škoda: Ne/místa