Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Škoda – Kolem

Do 27.11.2015 bude v galerii SPZ, Pštrossova 8, Praha 1, přístupná výstava Michala Škody: Kolem.

Galerie: Michal Škoda a jeho anonymní host
Vlajka: Jiří Thýn

Jednou ze součástí mé tvorby je práce s textem. Pracuji s ním především v rámci svých autorských knih, a také je součástí dlouhodobého otevřeného cyklu Čas a prostředí. V případě samotných realizací /výstav / je tato v galerii SPZ druhou, kdy se text stává její podstatnou částí.
Umění je formou komunikace, jakýmsi druhem jazyka a i text může mít vlastnosti obrazovosti, vizuality, dvojrozměrnosti a individuální představivosti…
„Věta je modelem reality, způsobem jakým myslíme, že je“… / L.Wittgenstein /
(Michal Škoda)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Škoda – Kolem