Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Ožibko – Mind The Gap

25. 4.-20. 5. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 20.5.2017 bude v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7 (vstup od Vltavy), přístupná zajímavá a krásná výstava obrazů Michala Ožibka – Mind The Gap.

MIND THE GAP jako název výstavy, asi nejvýstižněji ilustruje pojetí její instalace. Hyperrealistická tvorba autora není, jak by se dalo v jeho případě předpokládat, očím diváka explicitně prezentována, ale naopak jí je vyhrazen spíše skrytý prostor. Vstupu expozice, tak vévodí abstraktní projevy, které narozdíl od klidně působících hyperrealistických pláten, křičí a dávají tak okusit obecenstvu umělcovu zcela jinou polohu jeho tvorby. Podle slov Michala Ožibka je nedůležité, jaký jazyk si malíř volí pro svůj sebezpyt, ale rozhoduje pouze míra přesvědčivosti daného díla. Zdali je či není dostatečně jeho výpověď pregnantní, ponechává výtvarník na posouzení návštěvníka…

První velká sólová výstava Michala Ožibka, jednoho z výrazných představitelů realistické zobrazivé malby, absolventa ateliéru Zdeňka Berana na pražské AVU, držitele ceny diváků z National Portrait Gallery Awards v Londýně v roce 2010.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Ožibko – Mind The Gap