Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Motyčka – Pohled ven

Do 3. 2. 2022 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova nebo bus Štefkova pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá a zneklidňující výstava – instalace Michala Motyčky – Pohled ven.

Průvodní text kurátorky výstavy Jany Šindelové:

Klíčovým tématem tvorby Michala Motyčky je koncept místa zaměřený na daný prostor a člověka v něm. V Galerii Kuzebauch Motyčka upozorňuje na okno do výstavního prostoru, jež se stává dominantním vizuálním prvkem instalace. Analýzou tvaru a funkce okna, jeho rámu, jakési reality obrazu a odrazu skutečnosti v pokračování či nahrazení plochy okna zrcadlem dochází ke zpětnému vizuálnímu propojení, pohledu ven. Michal Motyčka ve své práci říká: Pohled je předvídatelný. Zamýšlí se nad otázkou, co je realita. Snaží se proniknout k vnímatelné realitě, vjemu či zájmu našeho vidění, jež se proměňuje. Ambicí autora je představit sochařské řešení, jež by aktivizovalo nabídnutý prostor a přimělo diváky objevit zdánlivě nepatrné prostorové vztahy. Osvětluje tak svou zkušenost s vnímáním prostoru jako přirozenou konfrontaci s prostředím či příležitost znovu vidět, zahlédnout, uvědomit si něco, co třeba od výstavy nečekáme.

Osvětlení, ve smyslu pochopení nebo v případě architektonického motivu okna jako zdroje světla, zahrnuje mnoho významů, například moment překvapení vedoucí k dalšímu získání informací o dané situaci. Abychom objekt poznali, musíme ho rozložit, obejít, vyhledat, objevit jej pomocí chůze. Prostřednictvím chůze můžeme svět kolem nás proměnit v něco skutečného, během cesty z bodu A do bodu B získáme v prostoru vlastních úvah hlubší vhled do prostorového uspořádání. Mohli bychom více vidět, zažít a rozumět tím, že budeme pozorovat děje kolem nás a reagovat na ně opatrně, s úsudkem, citlivě pomocí vnitřního myšlení, intuice. Možná potřebujeme více času na přemýšlení, zvědavost a vnímání přítomnosti skutečného z jiné perspektivy. Díky našemu odhodlání jsme schopni vytvořit si komplexní obraz a zachovat ho ve své paměti.

Jana Šindelová

kurátorka výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy se koná ve čtvrtek 13.1.2022 od 16.30.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Motyčka – Pohled ven