Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Kindernay – Autoterapie

16. 11.-31. 12. / Fotografic / Videoart

Do 31. 12. 2022 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Michala Kindernaye – Autoterapie.

 
Michal Kindernay v Galerii Fotografic představí své subtilní audiovizuální projekty, které subverzivně zachycují vliv všudypřítomné automobilové dopravy na život ve městě i stav české krajiny.
12 min 30 sekund. Videoinstalace nocars z 24hodinového videozáznamu ulic v centru Prahy (Myslíkova, Národní, Ječná, Vinohradská, Francouzská, aj.) extrahuje pouze momenty bez přítomnosti projíždějících automobilů. Z mnohahodinového záznamu pak zbývají pouhé jednotky minut. Projekt tak s lehkostí i důrazem popisuje problematiku zatížení centra města osobní automobilovou dopravou a vnáší do veřejné debaty důležité otázky o budoucím vývoji města.
Audiovizuální esej Ad finitum zachycuje rozestavěný úsek D11 přes Trutnovsko a Žacléřský výběžek, který měl být součástí pomyslné spojnice na trase Paříž-Moskva a který je dalším z osmi nyní rozestavěných dálničních tahů v Česku. Autoři Michal Kindernay a Sára Vybíralová se jeho prostřednictvím ptají, kolik zvukových, vizuálních a fyzických asfaltových šrámů Česká republika ještě potřebuje. A kolik jich česká krajina ještě unese?
 
Michal Kindernay je intermediální umělec, který pracuje s možnostmi interaktivního propojení zvuku, obrazu a přírodních atmosferických procesů. Jeho audiovizuální instalace kombinují nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a reflektují environmentální otázky. Jeho práce zahrnují jak videoperformance a interaktivní instalace, tak intermediální a dokumentární projekty a hudební kompozice. Kindernay absolvoval bakalářské studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Video u Petra Rónaie a magisterské v Centru audiovizuálních studií FAMU v dílně Miloše Vojtěchovského. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, kurátorem a externím pedagogem CAS FAMU. www.yo-yo-yo.org/mk.html


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Kindernay – Autoterapie