Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Gabriel: Tváří v tvar

končí 17. března / Galerie Václava Špály / Socha

Do 17. 3. 2024 je v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná rozsáhlá a velmi zajímavá výstava známého sochaře Michala Gabriela: Tváří v tvar.

Kurátorka Lucie Pangrácová

Michal Gabriel je jedním z mála bytostných sochařů na aktuálním českém výtvarném poli. Jeho tvůrčí zaměření od počátků uměleckých studií až do současnosti směřovalo výhradně k prostorovým formám.

Čtyři desítky let se věnuje soše. Jeho tvorba představuje kreativní fúzi sochařské tradice s vizionářstvím a nejaktuálnějšími trendy v oblasti digitálního sochařství. Svět vnímá jako prostorové vztahy, jeho vášní je tvar, který hledá, utváří a ovládá.

Do prostoru Galerie Václava Špály se vrací po řadě let a expozice se stává komunikačním polem pro starší tradičně vytvářené sochy a nejčerstvější díla. Spojuje je motiv hlubokého chápaní tvárnosti hmoty a příběh, který je pomocí tvarů vyprávěn. Figurální motivy, které vždy stály v centru Gabrielovy pozornosti se prolnou se sochařským záznamem krajiny.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Gabriel: Tváří v tvar