Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Gabriel: Otvírač srdcí

22. 11.-29. 1. / Karpuchina Gallery / Socha

Do 29. 1. 2023 najdete v Karpuchina gallery, Rybná 22, Praha 1, v podzemí silnou a instalačně velmi zajímavou výstavu Michala Gabriela: Otvírač srdcí.

Text kurátora Radka Wohlmutha k výstavě:

Navzdory skvělým Ghibertiho reliéfům na dveřích florentského baptisteria je krajina jako téma pro sochaře stále natolik absurdní, že vlastně skoro nedává smysl. O to větší výzvu představuje. Michal Gabriel (1960) k ní dospěl na základě vizuálního přemýšlení o hybridním formátu sochařského obrazu, který se postupně transformoval do podoby dioramat – „sochařské pohlednice“. Výsledkem jsou práce, které vznikly bez zásahu lidských rukou. Ty nahradily technologie a speciální program. Skici pro změnu skenování. Nový cyklus 3D pohledů upřených do krajiny je zároveň nenápadnou úvahou o dematerializaci sochy.
 
Ta pokračovala promyšlenou a časově náročnou konstrukcí ve virtuálním prostředí počítače, skládanou z tvarových mraků tvořených miliony bodů zasazených do nekonečna. Bezdotyková realizace se odehrála pomocí 3D tisku. Přirozenost výsledku je ovšem stále závislá na fyzické zkušenosti s uchopením a interpretací tvaru, stejně jako detailní materiálové znalosti, jakkoli se obsesivní a determinující sochařské přemýšlení s ohledem na určitou látku fakticky vytratilo a přišla svoboda nakládání s čistou formou. Kompaktní hmotu, ze které vymizela konkrétní surovina i její vlastnosti, začala tvořit univerzální polygonová síť rozprostřená do požadované podoby, v níž všechny detaily propojují trojúhelníky vytyčující subtilní vyprázdněné povrchy. Právě střet a zároveň vyváženost i plynulá návaznost velkých polygonů kubizujících prostor s mikropolygony definujícími subtilní realistické motivy je jedním z aspektů, které Michala Gabriela na této práci fascinují nejvíc. Vygenerované úseky krajiny odvozené většinou od středového motivu tak vyrostly na horizontu ryzí abstrakce. Struktury tisku v nich naznačují hloubky a nenápadně vnášejí do modelací vrstevnicový rastr, měřítko dokumentují postavy.
 
Syntetická krajina zborcená do polygonů se zdá být ve všech ohledech umělá, ale opak je pravdou. Nejen, že je ukotvená v osobní mytologii Michala Gabriela a rezonují v ní příběhy i vzpomínky z dětství, jejím předobrazem jsou navíc reálné motivy z lesních interiérů – stromy, houby a hlavně šumavské menhiry s po generace tradovanými jmény: Bohyně, Mnich, Měsíční a Větrný kámen, Otvírač srdcí. Intimní dioramata, která mohou asociovat jakési prostorové album poutnických příběhů konkrétních osob opotřebovaných každodenností, volně odkazují ke Gabrielově sérii drobných plexisklových boxů z přelomu 80. a 90. let. Ty prostřednictvím emotivních mikrosvětů odrážely jeho úhrnné prožitky Sedmi dní. Jestliže v jejich případě šlo především o osobní introspekci, Otvírač srdcí se naopak soustředí na iniciační setkání, které má schopnost změnit život. Jedno z nich můžete prožít i vy….
 
Radek Wohlmuth


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Gabriel: Otvírač srdcí