Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michal Dubay: Východoslovenská krajina (ke 110. výročí narození)

16. 12.-14. 1. / Slovenský dům / Malba

Do 14. 1. 2022 bude ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1,  přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Michal Dubay: Východoslovenská krajina (ke 110. výročí narození). Otevřeno Po – Pá 10:00 – 16:00.

Po Michalovi Dubayovi je v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove pomenovaná výstavná sála.

Profesor Michal Dubay (* 4. jún 1910, Hačava – † 4. október 1993, Prešov) bol slovenský maliar, kultúrno-spoločenský dejateľ, pedagóg, redaktor, publicista, umelec a spoluzakladateľ kultúrnych inštitúcií na východnom Slovensku.

Narodil sa ako prvý zo siedmich detí v rodine grécko-katolíckeho farára Dezidera Dubaya v Hačave na východnom Slovensku. Po maturite v Mukačeve študoval históriu, geografiu a knihovníctvo na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Už na gymnáziu a počas vysokoškolského štúdia sa intenzívne venoval maľovaniu, čo mu zostalo ako hlavná záľuba po celý život. Jeho nadšenie k maľovaniu inšpirovalo najmä najmladšieho brata Oresta Dubaya, neskôr významného slovenského maliara a grafika 20. storočia.

Po návrate z Prahy a vzniku protektorátu sa ako mladý pedagóg zapojil do výtvarného života na východnom Slovensku, spoluzakladal Rusínsky kultúrno–osvetový spolok A. Duchnoviča, organizuje rozhlasové vysielanie pre Rusínov v Prešove, v ďalších rokoch sa venuje výtvarnému umeniu ako vystavovateľ a pridáva publicistickú činnosť a je spoluzakladateľom mnohých kultúrnych inštitúcií na východnom Slovensku – Pedagogickej fakulty v Prešove (1952), Štátnej vedeckej knižnice (1952), kde je riaditeľom 15 rokov, iniciuje vznik Ukrajinského národného divadla v Prešove (kde tiež navrhuje scény ako scénograf), Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Krajskej galérie v Prešove (terajšej Šarišskej galérie), je predsedom Krajskej komisie pre ochranu pamiatok, aktívne sa podieľal na rozvoji výtvarného života ako vo výstavníctve, tak vlastnou tvorbou, je členom vedeckých rád viacerých inštitúcií, nakoniec je redaktorom pedagogického vydavateľstva, poslancom prešovského MNV.

Počas svojho života nepretržite vo voľných chvíľach maľuje. Veľkou oporou v tejto činnosti mu bola manželka Ester Dubayová, rod. Andóková. Do výtvarného života vstúpil ako Mil Day, vystavoval napríklad s Desiderom Millym, Evou Bysovou a svojim mladším bratom Orestom. Väčšinou sa však zúčastňoval výstav amatérov a výtvarných pedagógov. V jeho tvorbe sa dajú vystopovať tri smery z hľadiska námetov i výtvarného spracovania – kubizujúce obdobie 1925-1940, realistické 1940-1960 a idealizujúce 1960-do konca života. Jeho nesporný talent bol ovplyvnený vnútorným i vonkajšími tvorivými podnetmi (roky štúdia, svetová vojna, povojnové obdobie, krajina Vysokých Tatier), vytvoril stovky olejomalieb, tisíce akvarelov, prevažne krajín. V začiatku tvorby za venoval i grafike a perokresbe. V závere života sú v jeho tvorbe zreteľné surreálne prejavy, často úspešne experimentoval s vrstevnatým kladením podkladov a farieb. Jeho výtvarný rukopis je výrazný a typicky poznateľný svojou hrou so svetlom. Zaujíma ho samotné slnko, ktoré vysiela svetelné lúče rôznej intenzity voči divákovi, fascinácia svetlom prestupuje mnohé jeho obrazy v priebehu desaťročí.

CV: WikipediaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michal Dubay: Východoslovenská krajina (ke 110. výročí narození)