Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Michaela Spružinová: V trní

Do 23. 2. 2024 je v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova nebo bus Štefkova pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Michaely Spružinové: V trní.

Průvodní text Silvie Stanické, kurátorky výstavy:

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním. Akademickým školením prošla v ateliéru Sklo u Ilji Bílka na FUD v Ústí nad Labem, kde krátkou chvíli působila i jako asistentka. V Ústí nad Labem vystudovala navíc i kurátorská studia, kterým se příležitostně stále věnuje. Cizí jí nebyla ani zahraniční studia, kdy absolvovala stáže v Pésci či izraelském Jeruzalémě. V současné době vyučuje v ateliéru Sklo, prostor, objekt na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Práce Michaely Spružinové jsou vzrušující narativními prvky, které předvádí, zrcadlí a komunikují témata, která rezonují současnou společností. Dotýkají se jich osobitou zjednodušenou formou a kresebnou zkratkou, která, jak se zdá, dotýká zdrojů kořenících snad někde v pop artu či grotesce. S materiálem Michaela pracuje nesmírně lehce a podřizuje ho své kresebné a malířské vizualitě, a naopak stranou nechává jakoukoli jeho adoraci nebo aristokratickou výlučnost. Pracuje výrazově lehce a přesvědčivě, zpracovaný námět nenechává vyznít pracností, která je v pozadí každé z realizací.

Často jsou objekty výsledkem pomalého a usilovného stavění obrazu či objektu z jednotlivých ručně ze skloviny vytažených nití či jiných prvků. Právě v nich se zračí Michaelina jiskřivá ženská emocionalita a energie, která prostupuje celým jejím dílem. Prostor a iluzivní obraz, který takto utváří, je pro ni jevištěm, na němž revokuje události, jež jí napovědělo pozorování života, našich snů i kruté žurnalisticky zkratkovité reflexe, která je nedílnou součástí poznávání našeho světa. Pro Kuzebauch vytvořila Michaela navíc site specific instalaci děl, ve kterých pracuje se sklem ze zaniklé sklárny Egermann. Produkce této nedávno zaniklé tradiční a slavné firmy definovala motivy, které můžeme vidět transformované jejím specifickým rukopisem.

Práce Michaely Spružinové byly vystavovány na mnoha domácích a zahraničních výstavách v renomovaných galeriích – Elizabeth R. Raphael Founder’s Prize Award and Exhibition, Pittsburgh Center for Contemporary Craft (USA), Made by Fire, Moravská galerie, Brno či Venice Glass Week, Giudecca Art District, Benátky. Je také držitelkou Ceny poroty na loňském Biennale of Glass v irském Dublinu.

Ve Zlíně, Silvie Stanická

kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Michaela Spružinová: V trní